18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
刑S.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.32.2012 :: Og這szenia o udzieleniu zam闚ieniaRRG.271.32.2012 - Us逝gi: Bankowa obs逝ga bud瞠tu Gminy 安ilcza w latach 2013 – 2014
 

Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2006&rok=2013-01-02
________________________________________________________________________
安ilcza: Bankowa obs逝ga bud瞠tu Gminy 安ilcza w latach 2013 - 2014
Numer og這szenia: 2006 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 440228 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Bankowa obs逝ga bud瞠tu Gminy 安ilcza w latach 2013 - 2014.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest wyb鏎 banku wykonuj帷ego bankow obs逝g bud瞠tu Gminy 安ilcza przez okres: od 1 stycznia 2013 r. - do 31 grudnia 2014 roku: 1) prowadzenie rachunk闚 bankowych (陰cznie do 53 rachunk闚): - bie膨cego, - pomocniczych, - depozytowych, - funduszowych, dla ka盥ej z nast瘼uj帷ych jednostek: - Urz璠u Gminy w 安ilczy, - Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w 安ilczy, - 字odowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, - Zespo逝 Szk馧 w Bratkowicach, - Zespo逝 Szk馧 w D帳rowie, - Zespo逝 Szk馧 w Rudnej Wielkiej, - Zespo逝 Szk馧 w 安ilczy, - Zespo逝 Szk馧 w Trzcianie, - Szko造 Podstawowej w B喚dowej Zg這bie雟kiej, - Szko造 Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, - Szko造 Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach, - Szko造 Podstawowej Nr 1 w Mrowli, - Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, - Przedszkola Publicznego w 安ilczy, - Przedszkola Publicznego w Trzcianie, - Zak豉du Wodoci庵闚 i Kanalizacji w 安ilczy, oraz nowo otwieranych jednostek i ich rachunk闚; 2) realizacj wyp豉t: - czek闚 got闚kowych (oko這 2 214 111,00 z rocznie), 3) przyjmowanie wp豉t got闚kowych na poszczeg鏊ne rachunki bankowe (w przewidywalnej ilo軼i oko這 3 220 operacji rocznie), 4) realizacj przelew闚 w ramach jednego banku (przewidywana ilo嗆 oko這 10 725 operacji rocznie), 5) realizacj przelew闚 do innych bank闚 (oko這 21 240 operacji rocznie), 6) potwierdzenie stanu salda na ka盥y dzie roboczy (sporz康zenie wyci庵闚 w ilo軼i wed逝g potrzeb Zamawiaj帷ego), 7) mo磧iwo嗆 umieszczenia wolnych 鈔odk闚 pieni篹nych na lokatach terminowych (w tym r闚nie typu overnight). Oprocentowanie 鈔odk闚 (w tym r闚nie typu overnight) oparte na stawce WIBID 1M, pomniejszonej o mar輳 banku w wysoko軼i ........... %, 8) automatyczne lokowanie 鈔odk闚 pieni篹nych pozostaj帷ych na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki typu overnight, o ile ich wysoko嗆 stanowi b璠zie kwot co najmniej 50 000,00 z, 9) mo磧iwo嗆 zaci庵ania kredytu w rachunku bie膨cym do limitu okre郵onego corocznie uchwa豉mi Rady Gminy w 安ilczy (limit ustalony na rok 2012 wynosi 1 000 000,00 z). Oprocentowanie kredyt闚 w rachunku bie膨cym oparte na stawce WIBOR 1M, powi瘯szonej o mar輳 banku w wysoko軼i .... %, 10) prowadzenie us逝g bankowo軼i elektronicznej umo磧iwiaj帷ej dokonywanie operacji drog elektroniczn oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku bankowego, 11) obs逝ga upowa積ionych pracownik闚 Zamawiaj帷ego i jednostek podleg造ch w plac闚ce Wykonawcy poza kolejno軼i - w zakresie za豉twiania spraw zwi您anych z obs逝g bankow w dni robocze w godzinach: od 7:30 do 14:30, 12) Zamawiaj帷y zastrzega sobie swobod lokowania wolnych 鈔odk闚 w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240);.

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 13.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • Bank Sp馧dzielczy w G這gowie Ma這polskim, ul. Rynek 23, 36-060 G這g闚 Ma這polski, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 120000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 120000,00

  • Oferta z najni窺z cen: 120000,00 / Oferta z najwy窺z cen: 120000,00

  • Waluta: PLN.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-01-02 14:47:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech