18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-2
Wyjaśnienie do SIWZ-3
Odpowiedź za zapytanie do SIWZ-4
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.36.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ-2RRG.271.36.2012 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)
 

1. Wyjaśnienie Nr 2
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.36.2012                                          Świlcza, dn. 28.11.2012 r.

pismo:  298/R-RRG-ED/2012

                       

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli  – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 467066-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert:  10 grudnia 2012 r. do  godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniach 27 i 28 listopada 2012 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania z dn. 27.11.2012 r.

Treść pytania:

Czy podany wykaz opraw oświetleniowych w specyfikacji technicznej należy ująć
w przedmiarze robót elektrycznych (brak tych pozycji w przedmiarze) dot. wyżej wymienionego zadania?

Odpowiedź:

Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego nie jest w zakresie przedmiotowego zamówienia. Będzie wykonany w II etapie realizacji zadania;

-----------------------------------

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienie wg których przedmiarów należy wycenić ofertę; w projekcie znajdują się przedmiary, które obejmują znacznie większy zakres?

Odpowiedź:

Przedmiary robót znajdujące się w projektach nie należy brać pod uwagę. Cenę ofertę należy wyliczyć wg przedmiarów wykazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 3.3 ppkt  10-13, tj.:

1)    przedmiar robót – Przebudowa pomieszczeń  Domu Strażaka w Mrowli – I etap realizacji – roboty budowlane, stron 15, rozdziałów 8,

2)    przedmiar robót – Przebudowa pomieszczeń  Domu Strażaka w Mrowli – I etap realizacji – remont oraz przebudowa instalacji wewnętrznych elektrycznych na parterze budynku, stron 3, rozdziałów 4,

3)    przedmiar robót – Przebudowa pomieszczeń Domu Strażaka w Mrowli – I etap realizacji – instalacja wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, stron 5, rozdziałów 2,

4)    przedmiar robót – Przebudowa pomieszczeń Domu Strażaka w Mrowli – I etap realizacji – instalacja gazowa i wentylacji wywiewnej, stron 4, rozdziałów 2,

oraz z dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z w/w przedmiarów;

Pytanie z dn. 28.11.2012 r.

Treść pytania:

Dotyczy przedmiarów robót branży sanitarnej

Czy wyceny należy dokonać w oparciu o przedmiary zawarte w pliku projekt budowlano – wykonawczy gaz, wentylacja, woda, kanalizacja, c.o. czy z plików przedmiarów robót?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak do pytania wyżej.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-11-28 16:08:05


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech