18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.36.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.36.2012 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.36.2012                                              Świlcza, dn. 31.12.2012 r.

pismo:  336/R-RRG-ED/2012

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli  – I etap realizacji (dz. nr ewid. 787/2 i 783)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 467066-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 grudnia 2012 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Handlowo – Usługowa „WIKI” Aneta Guźda

36-107 Przyłęk, Kosowy 110

z ceną kosztorysową brutto 158 873,97 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 25 (słownie: dwadzieścia pięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Produkcyjno – Usługowo – Budowlana

„WIBROBET” Zdzisław Janiszewski

adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Warszawska 13 „c”

240 434,46 zł

2

PPUH „ALEX” Leopold Ungeheuer

adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 100

267 812,22 zł

3

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

183 092,06 zł

4

P.P.H.U. „WIBER” Witold Bereś

adres: 35-103 Rzeszów, ul. Bednarska 13

230 362,99 zł

5

Firma Budowlano – Handlowa „RAK” Stanisław Rak

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 107

202 149,90 zł

6

F.B.U.H. „WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

260 884,82 zł

7

Zakład Budowlany „EURO – BUD” Zbigniew Godzisz Tomasz Godzisz

adres: 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 41

240 421,48 zł

8

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego  17

235 220,56 zł

9

Remontowo – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ”

adres: 39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 15

232 124,75 zł

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLBUD” Tadeusz Szczepański

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24

221 348,23 zł

11

Firma Handlowo – Usługowa „WIKI” Aneta Guźda

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 110

     158 873,97 zł

12

DEKOR Sławomir Rudnicki

adres: 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska 173

462 886,44 zł

13

PBI „BUDOMAX” Biały, Kuźniar Sp. j.

adres: 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 9

322 103,27 zł

14

„JOMAKO” Joanna Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

312 191,91 zł

15

AJ PROFIBUD Sp. z o.o. Sp. K.

adres: 36-016 Chmielnik 277B

319 448,43 zł

16

BUDOART Michał Łata

adres: 37-464 Stalowa Wola, ul. Sandomierska  64

222 254,59 zł

17

Firma Usługowo – Handlowa „AKAR” Grzegorz Piela

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 26A

244 348,04 zł

18

Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz

adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 32

281 550,13 zł

19

Zakład Budowlano – Konserwatorski „ARKADY”

adres: 37-500 Jarosław, ul. Długosza 9

409 370,32 zł

20

J. P. BUD J. Leszczak, P. Podsiadło

adres: 38-123 Wysoka Strzyżowska 125

252 871,14 zł

21

Usługi Remontowo – Budowlane Waldemar Lenar

adres: 37-200 Przeworsk, Urzejowice 497

199 066,18 zł

22

„INTER-POL” Ujma Paweł

adres: 37-500 Jarosław, Szówsko, ul. Zamojska 10,

283 339,21 zł

23

„BASTER – POL” Bogdan Bardzik

adres: 36-040 Boguchwała, Mogielnica 109

256 695,57 zł

24

Firma Handlowo – Usługowa „STANEX-BUD” Arkadiusz Stankiewicz

adres: 37-500 Jarosław, ul. Pełkińska 156

219 784,98 zł

25

Firma Remontowo – Budowlana „MAR – MAR”

adres: 39-207 Brzeźnica, Paszczyna 41C

255 116,44 zł

Oferta nr 11 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 11 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
nr 22.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

odrzucona

xxxxx

2

59,3228

59,3228

3

odrzucona

xxxxx

4

68,9667

68,9667

5

78,5921

78,5921

6

60,8981

60,8981

7

66,0814

66,0814

8

67,5425

67,5425

9

68,4433

68,4433

10

71,7755

71,7755

11

100,0000

100,0000

12

odrzucona

xxxxx

13

49,3239

49,3239

14

50,8898

50,8898

15

odrzucona

xxxxx

16

odrzucona

xxxxx

17

65,0195

65,0195

18

56,4283

56,4283

19

38,8093

38,8093

20

62,8280

62,8280

21

odrzucona

xxxxx

22

56,0720

56,0720

23

odrzucona

xxxxx

24

72,2860

72,2860

25

odrzucona

xxxxx

 

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 158 873,97 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy) nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-12-31 12:00:33


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech