18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: PrzBr.271.1.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaPrzBr.271.1.2012 - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=375042&rok=2012-10-02
________________________________________________________________________

Bratkowice: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
Numer ogłoszenia: 375042 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183127 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bartkowicach, Bratkowice 407a, 36-055 Bratkowice, woj. podkarpackie, tel. 017 8551434, faks 017 8551434.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Publicznego w Bratkowicach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.13.10.00-5, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5, 15.81.00.00-9, 15.33.11.70-9, 15.22.10.00-3, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3, 01.12.10.00-1, 01.13.10.00-4, 01.13.11.10-8, 15.32.00.00-7, 15.89.42.00-3, 15.85.10.00-8, 15.84.20.00-2, 15.87.00.00-7, 15.33.22.00-6, 15.40.00.00-2, 15.82.10.00-8, 15.61.33.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Mięso drób i przetwory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. RES-SMAK Tadeusz Olko, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34900,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37377,50

 • Oferta z najniższą ceną: 37377,50 / Oferta z najwyższą ceną: 39610,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. GREMEX Grzegorz Bednarz, Trzciana 268B, 36-071 Trzciana, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6388,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6708,70

 • Oferta z najniższą ceną: 6708,70 / Oferta z najwyższą ceną: 11261,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurtownia WIDAN Export - Import mgr inż. Danuta Malczyńska, ul. Jasińskiego 56 B, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9348,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10661,81

 • Oferta z najniższą ceną: 10661,81 / Oferta z najwyższą ceną: 11712,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Nabiał, jaja, mleko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIDAMID Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53354,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 59086,20

 • Oferta z najniższą ceną: 59086,20 / Oferta z najwyższą ceną: 59086,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Warzywa i owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa SAD Z. Drągowska - Gąsior, Rudna Wielka 283, 36-054 Mrowla, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25549,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26158,50

 • Oferta z najniższą ceną: 26158,50 / Oferta z najwyższą ceną: 26158,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Soki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa SAD Z. Drągowska - Gąsior, Rudna Wielka 283, 36-054 Mrowla, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10814,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13279,20

 • Oferta z najniższą ceną: 13279,20 / Oferta z najwyższą ceną: 13279,20

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Różne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa SAD Z. Drągowska - Gąsior, Rudna Wielka 283, 36-054 Mrowla, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16771,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17787,65

 • Oferta z najniższą ceną: 17256,01 / Oferta z najwyższą ceną: 17787,65

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Słodycze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowa SAD Z. Drągowska - Gąsior, Rudna Wielka 283, 36-054 Mrowla, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23889,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31231,65

 • Oferta z najniższą ceną: 28839,43 / Oferta z najwyższą ceną: 31231,65

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Obiadowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firmę ROMIKO s.c. Roman Kozak Anna Krupa - Kozak, ul. Lwowska 189, 35-301 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40458,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42340,00

 • Oferta z najniższą ceną: 42340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42406,40

 • Waluta: PLN.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-10-04 08:25:39


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech