18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiany do SIWZ-1
Wyjaśnienie do SIWZ-1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.17.2012 :: Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ :: Wyjaśnienie do SIWZ-1Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012
 

1. Wyjaśnienie Nr 1
________________________________________________________________________


sprawa RRG.271.17.2012                                 Świlcza, dn. 25.06.2012 r.

pismo: 132/R-RRG-ED/2012
 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2012

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 czerwca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 198174-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 22 czerwca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Zamawiający w ust. 3.3. pkt 7 wymaga sporządzenia:

a) załącznika graficznego do analizy w pliku rastrowym w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7,

b) załącznika graficznego do decyzji w formie wektorowej w pliku Shapefile w układzie 2000 strefa 7 lub w pliku rastrowym w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7.

W związku z powyższym mam pytania:

  1. czy Urząd Gminy będzie żądał od wnioskodawców załączenia map w formie wektorowej w pliku Shapefile w układzie 2000 strefa 7 lub w pliku rastrowym
    w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7 ?

Odpowiedź:

Gmina oczekuje przesłania:

a) rejestru decyzji w formacie pliku SHP, na rejestr powinna się
składać granica obszaru objętego decyzją (często jest to granica
ewidencyjna działki), opisania odpowiednimi atrybutami zgodnie
z (ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),

b) ZGEORYKTYFIKOWANYCH załączników graficznych (zarówno decyzji jak
i analizy) w formacie tif oraz pliku tfw w którym zawarta jest
informacja o współrzędnych geograficznych załączników graficznych;

  1. czy Urząd Gminy posiada mapę zasadniczą w formie wektorowej w pliku Shapefile w układzie 2000 strefa 7 lub w pliku rastrowym w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7 ?

Odpowiedź: nie;

  1. czy Urząd Gminy posiada mapę ewidencyjną w formie wektorowej w pliku Shapefile w układzie 2000 strefa 7 lub w pliku rastrowym w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7 ?

Odpowiedź: tak (aktualna na 2011 rok);

  1. czy Urząd Gminy posiada obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w formie wektorowej w pliku Shapefile w układzie 2000 strefa 7 lub w pliku rastrowym w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7 lub w innej formie elektronicznej ?

Odpowiedź: tak, posiada w formie rastrowej (kierunki i uwarunkowania), natomiast w formie wektorowej – nie;

  1. czy Urząd Gminy posiada rejestr graficzny obowiązujących planów miejscowych w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7 lub w innej formie elektronicznej ?

Odpowiedź: tak, gmina posiada rejestr MPZP w formie rastrowej i wektorowej przetransformowane do układu 2000 strefa 7;

  1. czy Urząd Gminy posiada rejestr graficzny wydanych decyzji w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7 lub w innej formie elektronicznej ?

Odpowiedź: tak, gmina posiada rejestr decyzji wz i celu publicznego w formie
wektorowej w bazie postgresql/postis (istnieje możliwość eksportu do formatu shp);

W związku z powyższym rozumiejąc, że Urząd Gminy posiada program do pracy z plikami Shapefile w układzie 2000 strefa 7 lub z plikami rastrowymi w formacie TIFF w układzie 2000 strefa 7 mam kolejne pytanie czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie załączników graficznych w formie wektorowej w pliku dwg ?”

Odpowiedź: program który gmina posiada to Quantum GIS (program typu open
source) który można pobrać nieodpłatnie ze strony www.qgis.org - w tym
programie można przygotować dane przestrzenne.

Pliki dwg nie mają możliwości opisu atrybutami, dlatego nie są formatem który gmina będzie akceptować.

Jednocześnie informuje się, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-06-25 16:10:32


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech