18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
刑S.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ
Og這szenie o zmianie og這szenia
Modyfikacja Nr 1
Modyfikacja Nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.16.2012 :: Modyfikacje i wyja郾ienia do SIWZ :: Og這szenie o zmianie og這szeniaRRG.271.16.2012 - Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku Zespo逝 Szk馧 w Bratkowicach
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=214656&rok=2012-06-21
________________________________________________________________________

Numer og這szenia: 214656 - 2012; data zamieszczenia: 21.06.2012

OGΜSZENIE O ZMIANIE OGΜSZENIA

Og這szenie dotyczy: Og這szenia o zam闚ieniu.

Informacje o zmienianym og這szeniu: 197152 - 2012 data 12.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGΜSZENIU

II.1) Tekst, kt鏎y nale篡 zmieni:

  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: IV.3).
  • W og這szeniu jest: ZMIANA UMOWY Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian 1. Mo磧iwe zmiany w umowie: W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej: a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia rob鏒, mog by dokonywane zmiany technologii wykonania element闚 rob鏒. Dopuszcza si je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwi您anie jest r闚norz璠ne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze郾ie nie spowoduje zwi瘯szenia koszt闚 rob鏒. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawieraj帷y opis proponowanych zmian, rysunki i wycen koszt闚. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiaj帷ego, b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiaj帷ego zachodzi potrzeba zmiany zaprojektowanych rozwi您a technicznych, Zamawiaj帷y sporz康za protok馧 konieczno軼i, a nast瘼nie dostarcza dokumentacj projektow na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, c) w przypadku, gdy okre郵one w ppkt b) zmiany powoduj wzrost koszt闚 wykonania rob鏒, traktuje si je jako zam闚ienie dodatkowe i Zamawiaj帷y z這篡 (po przeanalizowaniu mo磧iwo軼i finansowych) dodatkowe zam闚ienie na ich wykonanie, w trybie wynikaj帷ym z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, d) w przypadku wyst徙ienia innych okoliczno軼i nie wynikaj帷ych z winy Wykonawcy ani Zamawiaj帷ego, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy a zrealizowanie za這穎nego pierwotnie celu umowy by這by bez tych zmian niemo磧iwe lub zmiany te s korzystne dla Zamawiaj帷ego. e) konieczno嗆 realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub technologicznych wynikaj帷ych ze zmiany obowi您uj帷ego prawa b康 decyzji organ闚 nadzorczo - kontrolnych, f) zmian technologicznych - niedost瘼no嗆 na rynku materia堯w lub narz璠zi wskazanych w opisie przedmiotu zam闚ienia lub pojawienie si na rynku urz康ze nowej generacji, g) zmniejszenie zakresu zam闚ienia nie wynikaj帷a z winy wykonawcy, 2. Zmiana wynagrodzenia: podstaw obliczenia koszt闚 zmiany, o kt鏎ej mowa w ust. 1 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, oraz w kolejno軼i: - kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, - kosztorys opracowany na podstawie danych wyj軼iowych do kosztorysowania przyj皻ych do sporz康zenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, cen jednostkowych pracy sprz皻u i materia堯w zaproponowane przez wykonawc, ale nie wy窺ze ni 鈔ednie ceny SEKOCENBUD dla kwarta逝 poprzedzaj帷ego termin wykonania rob鏒 budowlanych..
  • W og這szeniu powinno by: ZMIANA UMOWY Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian 1. Mo磧iwe zmiany w umowie: W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej: a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia rob鏒, mog by dokonywane zmiany technologii wykonania element闚 rob鏒. Dopuszcza si je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwi您anie jest r闚norz璠ne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze郾ie nie spowoduje zwi瘯szenia koszt闚 rob鏒. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawieraj帷y opis proponowanych zmian, rysunki i wycen koszt闚. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiaj帷ego, b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiaj帷ego zachodzi potrzeba zmiany zaprojektowanych rozwi您a technicznych, Zamawiaj帷y sporz康za protok馧 konieczno軼i, a nast瘼nie dostarcza dokumentacj projektow na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania, c) w przypadku, gdy okre郵one w ppkt b) zmiany powoduj wzrost koszt闚 wykonania rob鏒, traktuje si je jako zam闚ienie dodatkowe i Zamawiaj帷y z這篡 (po przeanalizowaniu mo磧iwo軼i finansowych) dodatkowe zam闚ienie na ich wykonanie, w trybie wynikaj帷ym z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, d) w przypadku wyst徙ienia innych okoliczno軼i nie wynikaj帷ych z winy Wykonawcy ani Zamawiaj帷ego, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy a zrealizowanie za這穎nego pierwotnie celu umowy by這by bez tych zmian niemo磧iwe lub zmiany te s korzystne dla Zamawiaj帷ego. e) konieczno嗆 realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub technologicznych wynikaj帷ych ze zmiany obowi您uj帷ego prawa b康 decyzji organ闚 nadzorczo - kontrolnych, f) zmian technologicznych - niedost瘼no嗆 na rynku materia堯w lub narz璠zi wskazanych w opisie przedmiotu zam闚ienia lub pojawienie si na rynku urz康ze nowej generacji, g) zmniejszenie zakresu zam闚ienia nie wynikaj帷a z winy wykonawcy, 2. Zmiana wynagrodzenia: podstaw obliczenia koszt闚 zmiany, o kt鏎ej mowa w ust. 1 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, oraz w kolejno軼i: - kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, - kosztorys opracowany na podstawie danych wyj軼iowych do kosztorysowania przyj皻ych do sporz康zenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, cen jednostkowych pracy sprz皻u i materia堯w zaproponowane przez wykonawc, ale nie wy窺ze ni 鈔ednie ceny SEKOCENBUD dla kwarta逝 poprzedzaj帷ego termin wykonania rob鏒 budowlanych. 3.Zmiana wysoko軼i ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysoko嗆 wynagrodzenia brutto.


Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-06-21 15:18:37


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech