18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
刑S.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.4.2012 :: Og這szenia o udzieleniu zam闚ieniaRRG.271.4.2012 - Roboty budowlane: Poprawa jako軼i wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodoci庵owej na terenie Gminy 安ilcza – II etap
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94388&rok=2012-03-27
________________________________________________________________________

安ilcza: Poprawa jako軼i wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodoci庵owej na terenie Gminy 安ilcza - II etap
Numer og這szenia: 94388 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 24078 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Poprawa jako軼i wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodoci庵owej na terenie Gminy 安ilcza - II etap.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Poprawa jako軼i wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodoci庵owej na terenie Gminy 安ilcza - II etap w zakresie; 1) przebudowa (modernizacja) SUW 安ilcza - Woliczka i pompowni wody w Woliczce, 2) remont przy陰czy wodoci庵owych w miejscowo軼i B喚dowa Zg這bie雟kia, 3) remont przy陰czy wodoci庵owych w miejscowo軼i D帳rowa, 4) remont przy陰czy wodoci庵owych w miejscowo軼i 安ilcza, 5) remont przy陰czy wodoci庵owych w miejscowo軼i Woliczka.

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.25.21.20-5, 45.23.21.51-5, 45.23.21.50-8, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.23.11.00-6, 45.11.21.00-6, 45.23.13.00-8, 45.45.30.00-7, 45.23.41.40-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest wsp馧finansowany ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Ochrona 鈔odowiska i zapobieganie zagro瞠niom, Dzia豉nie 4.1. Infrastruktura ochrony 鈔odowiska, Schemat 4.1.B Zaopatrzenie w wod Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 21.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

  • Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe, Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 3690552,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

  • Cena wybranej oferty: 2698311,36

  • Oferta z najni窺z cen: 2698311,36 / Oferta z najwy窺z cen: 3891392,62

  • Waluta: PLN.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Ewa Dziedzic
Ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 11:42:59


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech