18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.2.2012 :: Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaRRG.271.2.2012 - Usługi: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi
 
Ogłoszone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81342&rok=2012-03-15
________________________________________________________________________

Świlcza: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi
Numer ogłoszenia: 81342 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11463 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 18T

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Transportowo-Usługowa BOTRANS Czapka Bożena, Czarna Sędziszowska 258, 39-123 Czarna Sędziszowska, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 10000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10t. z urządzeniem do załadunku HDS

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nieregularny Przewóz Towarów Edward Sroka, Czarna 256A, 39-123 Czarna, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6097,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7500,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Usługi minikoparką na gąsienicach gumowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.U.H.P. RYŚ Ryszard Siedlecki, Wolica Piaskowa 168, 39-120 Sędziszów Młp., kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12195,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 15000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Transport samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.U.H.P. RYŚ Ryszard Siedlecki, Wolica Piaskowa 168, 39-120 Sędziszów Młp., kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4065,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5000,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Transport samochodem samowyładowczym o ładowności 18T

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Transportowo-Usługowa BOTRANS Czapka Bożena, Czarna Sędziszowska 258, 39-123 Czarna Sędziszowska, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10162,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12500,00

 • Waluta: PLN.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech