18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.2.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.2.2012 - Usługi: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi
 
Zawiadomienie: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.271.02.2012/RRG.271.2.2012_wyb.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa: RRG.271.2.2012                                            Świlcza, dn. 06.02.2012 r.

pismo: 29/R-RRG-ED/12

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 stycznia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 11463-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24 stycznia 2012 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze.

1)

dla części nr 1

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Transportowo-Usługowa „BOTRANS” Czapka Bożena

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

z ceną netto:  0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) za 1 tonokilometr;

dla części nr 2

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

FUH „UNISERWIS” mgr inż. Łukasz Zawiślak

adres: 36-072 Świlcza 238

z cenami netto:

Ø  70,00  (słownie: siedemdziesiąt złotych) za 1 m-g wynajmu samochodu wraz
z pracą HDS i operatorem,

Ø  60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) za 1 m-g wynajmu samochodu solo
i operatorem;

dla części nr 3

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

P.U.H.P. „RYŚ” Ryszard Siedlecki

adres: 39-120 Sędziszów Młp., Wolica Piaskowa 168

z ceną netto 40,00  (słownie: czterdzieści złotych) za 1 m-g pracy wraz
z operatorem;

dla części nr 4

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

P.U.H.P. „RYŚ” Ryszard Siedlecki

adres: 39-120 Sędziszów Młp., Wolica Piaskowa 168

z ceną netto 44,00  (słownie: czterdzieści cztery złote) za 1 m-g pracy wraz
z operatorem;

dla części nr 5

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Transportowo-Usługowa „BOTRANS” Czapka Bożena

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

z ceną netto 90,00  (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) za 1 godzinę wynajmu samochodu.

Uzasadnienie wyboru

W terminie złożono łącznie 5 (słownie: pięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena netto za 1 jednostkę*

 

 

Cz nr 1

Cz nr 2

 

Cz nr 3

 

Cz nr 4

Cz nr 5

1

Usługi transportowo – remontowe budowlano – drogowe,

Kazimierz Lip

adres: 36-071 Trzciana 268A

1 tonokilometr

0,85 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

 

 

1 godz. wynajmu sam. – 95,00 zł

 

 

2

Nieregularny Przewóz Towarów,

Sroka Edward

adres: 39-123 Czarna 256A

xxxxx

1 m-g wynajmu samochodu  wraz z pracą HDS
i operatorem – 80,00 zł;

1 m-g wynajmu samochodu solo
i operatorem – 60,00 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

3

 P.U.H.P. „RYŚ” Ryszard Siedlecki

adres: 39-120 Sędziszów Młp.,

Wolica Piaskowa 168

xxxxx

xxxxx

1 m-g pracy wraz z operatorem

40,00 zł

1 m-g pracy wraz z operatorem

44,00 zł

xxxxx

4

Firma Transportowo – Usługowa „BOTRANS” Czapka Bożena

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

 

1 tonokilometr

0,63 zł

 

xxxxx

xxxxx

xxxxx

1 godz. wynajmu sam. – 90,00 zł

 

5

FUH „UNISERWIS”

mgr inż. Łukasz Zawiślak

adres: 36-072 Świlcza 238

xxxxx

1 m-g wynajmu samochodu  wraz z pracą HDS
i operatorem – 70,00 zł;

1 m-g wynajmu samochodu solo
i operatorem – 60,00 zł

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Wybrane oferty to oferty najkorzystniejsze odpowiednio dla części nr 1, 2, 3, 4, 5. Są to oferty, które uzyskały  najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium.

Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 17.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium cena 100%

Liczba pkt

w kryterium cena 100%

Liczba pkt

w kryterium cena 100%

 

Dla części nr 1

Dla części nr 2

Dla części nr 3

Dla części nr 4

Dla części nr 5

1

74,1176

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

94,7368

2

xxxxxxx

96,8750

xxxxxxx

xxxxxxx

 

xxxxxxx

 

3

xxxxxxx

xxxxxxx

100,0000

100,0000

xxxxxxx

4

100,0000

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

100,0000

5

xxxxxxx

100,0000

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Ceny z ofert najkorzystniejszych nie przewyższają kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tych zamówień, tj.:

Ø  dla części nr 1 - transport samochodem samowyładowczym o ładowności 18T (rozliczanie tonokilometrów) – kwoty 10 000,00 zł brutto,

Ø  dla części nr 2 - transport samochodem samowyładowczym o ładowności 10 t.
z urządzeniem do załadunku HDS – kwoty 7 500,00 zł brutto,

Ø  dla części nr 3 - usługi minikoparką na gąsienicach gumowych – kwoty 15 000,00 zł brutto,

Ø  dla części nr 4 - transport samochodem 6 os. ze skrzynią samowyładowczą o ład. 1.5 t. – kwoty 5 000,00 zł brutto,

Ø  dla części nr 5 - transport samochodem samowyładowczym o ładowności 18T (rozliczanie godzin wynajmu samochodu) – kwoty 12 500,00 zł brutto.

Łączna wartość zamówienia wynosi 50 000,00 zł brutto (słownie:  pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-02-23 14:28:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech