18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
1. Ogłoszenia o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zaproszenie do składania ofert
4. Siwz
4a. Modyfikacje i wyjaśnienia siwz
5. Ogłoszenia o wyborze oferty
6. Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2011 i wcześniejsze (<) :: 7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniazamieszczono 27.10.2011 r.
RRG.271.29.2011 Roboty budowlane na zadaniu pn: „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. o nr ewid. 307 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska” jako zamówienie uzupełniające nr 1 do zamówienia nr RRG.271.23.2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 14.09.2011 r.
RRG.271.23.2011 Roboty budowlane: Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. o nr ewid. 307 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 01.06.2011 r.
RRG.271.13.2011 Roboty budowlane: Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego od strony cmentarza w Świlczy (dz. nr ewid. 4030/2)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.05.2011 r.
RRG.271.11.2011 Usługi: 1) sporządzenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 w miejscowości Bratkowice zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr XLVIII/450/2010 z dnia 28 października 2010 roku, 2) sporządzenie zmiany (Nr 2/2010) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza zgodnie z uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr XLVIII/449/2010 z dnia 28 października 2010 roku.

więcej...
zamieszczono 17.05.2011 r.
Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - etap II (zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, Schemat B Zaopatrzenie w wodę)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 20.04.2011 r.
RRG.271.10.2011 - Usługi: Transport materiałów drogowych wraz z usługami sprzętowymi
kliknij słowo "więcej"

więcej...
zamieszczono 04.04.2011 r.
RRG.271.9.2011 - Dostawa: Dostawa znaków drogowych pionowych na potrzeby Gminy Świlcza w 2011 roku
kliknij słowo "więcej"

więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech