18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
1. Ogłoszenia o zamówieniu
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3. Zaproszenie do składania ofert
4. Siwz
4a. Modyfikacje i wyjaśnienia siwz
5. Ogłoszenia o wyborze oferty
6. Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania
7. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2011 i wcześniejsze (<) :: 3. Zaproszenie do składania ofertzamieszczono 15.04.2011 r.
Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - etap II (zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, Schemat B Zaopatrzenie w wodę)
kliknij słowo "więcej"

więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech