18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
VI KADENCJA
2014
2013
2012
2011
SESJA NR XVI
SESJA NR XV
SESJA NR XIV
SESJA NR XIII
SESJA NR XII
SESJA NR XI
SESJA NR X
SESJA NR IX
SESJA NR VIII
SESJA NR VII
SESJA NR VI
SESJA NR V
SESJA NR IV
2010
V KADENCJA
IV KADENCJA
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: VI KADENCJA :: 2011 :: SESJA NR V 

VI KADENCJA

2011

SESJA XVI

29.12.2011 r.

SESJA  XV

16.12.2011 r.

SESJA XIV

01.12.2011 r.

SESJA XIII

28.10.2011 r.

SESJA  XII

12.10.2011 r.

SESJA  XI

24.08.2011 r.

SESJA  X

12.08.2011 r.

SESJA IX

29.06.2011 r.

SESJA  VIII

14.06.2011 r.

SESJA  VII

06.05.2011 r.

SESJA  VI

30.03.2011 r.

SESJA  V

23.02.2011 r.

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza, a także wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych - pobierz

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Woliczka” - pobierz

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie  zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzciana”pobierz

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Świlcza” pobierz

Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka”pobierz

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie  zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa”pobierz

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bzianka”pobierz

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błędowa Zgłobieńska” pobierz

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice - Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia”pobierz

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług będącej gospodarstwami domowymi pobierz

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza – pobierz, Zał. nr 1

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  zwolnienia  od opłat, jak również  trybu ich pobierania pobierz

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości pobierz

Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedlu i w  Bratkowicach - Skworca i Blich”pobierz

Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz

Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza - pobierz Zał._1, Zał._2, Objaśnienia do WPF

Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Świlcza na rok 2011

Uchwała Nr V/15/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poręczenia przez Gminę Świlcza weksla In blanco wystawionego przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” - pobierz

SESJA  IV

17.01.2011 r.Informację wytworzył(a): admin_1
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2012-01-10 08:25:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech