18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
VI KADENCJA
V KADENCJA
2010
SESJA NR XLVIII
SESJA NR XLVII
SESJA NR XLVI
SESJA NR XLV
SESJA NR XLIV
SESJA NR XLIII
SESJA NR XLII
SESJA NR XLI
SESJA NR XL
SESJA NR XXXIX
SESJA NR XXXVIII
2009
2008
2007
2006
IV KADENCJA
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: V KADENCJA :: 2010 :: SESJA NR XLVIII 

V KADENCJA

2009

2008

2007

2006

2010

SESJA  XLVIII

28.10.2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/451/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej Gminy w drodze zamiany -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/450/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 w miejscowości Bratkowice -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/449/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany (Nr 2/2010) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/448/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych Gminy Świlcza, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia a także sposobu i tryb sporządzania planu finansowego tych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i jego zatwierdzania -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/447/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia MPZP Nr 1/20078 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka - pobierz

Uchwała Nr XLVIII/446/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na terenie Gminy Świlcza, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w ust. 2 art. 13a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 ze zm.) -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/445/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na okres 5 lat –pobierz

Uchwała Nr XLVIII/444/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/443/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/442/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Związkowi Komunalnemu „Wisłok” w Rzeszowie na finansowanie wspólnego projektu pn.: „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/441/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/440/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych -pobierz

Uchwała Nr XLVIII/439/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2010 -pobierz

SESJA  XLVII

01.09.2010 r.

SESJA  XLVI

09.08.2010 r.

SESJA  XLV

23.07.2010 r.

SESJA  XLIV

28.06.2010 r.

SESJA  XLIII

25.05.2010 r.

SESJA  XLII

29.04.2010 r.

SESJA  XLI

30.03.2010 r.

SESJA  XL

12.03.2010 r.

SESJA  XXXIX

22.03.2010 r.

SESJA  XXXVIII

28.01.2010 r.Informację wytworzył(a): admin_1
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2011-01-03 09:53:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech