18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
VI KADENCJA
V KADENCJA
2010
SESJA NR XLVIII
SESJA NR XLVII
SESJA NR XLVI
SESJA NR XLV
SESJA NR XLIV
SESJA NR XLIII
SESJA NR XLII
SESJA NR XLI
SESJA NR XL
SESJA NR XXXIX
SESJA NR XXXVIII
2009
2008
2007
2006
IV KADENCJA
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: V KADENCJA :: 2010 :: SESJA NR XLV 

V KADENCJA

2009

2008

2007

2006

2010

SESJA  XLVII

01.09.2010 r.

SESJA  XLVI

09.08.2010 r.

SESJA  XLV

23.07.2010 r.

Uchwała Nr XLV/428/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - pobierz

Uchwała Nr XLV/427/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej na okres 5 lat z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia,
związanej z tym, umowy
- pobierz

Uchwała Nr XLV/426/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świlcza, a Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” - pobierz

Uchwała Nr XLV/425/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych - pobierz

Uchwała Nr XLV/424/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznychpobierz

Uchwała Nr XLV/423/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowypobierz

Uchwała Nr XLV/421/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Pełnomocnictwa Województwu Podkarpackiemu do działania w imieniu i na rzecz Gminy Świlcza w zakresie podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją Projektu „PSeAP –
Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”
pobierz

Uchwała Nr XLV/420/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Świlcza, a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System
e- Administracji Publicznej”
pobierz

Uchwała Nr XLV/419/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/140/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świlcza a Województwem Podkarpackim dotyczącego współdziałania w zakresie przygotowania i realizacji zadania publicznego pod nazwą „Projekt Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim” - pobierz

Uchwała Nr XLV/418/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Woliczka ” - pobierz

Uchwała Nr XLV/417/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzciana” - pobierz

Uchwała Nr XLV/416/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka” - pobierz

Uchwała Nr XLV/415/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa” - pobierz

Uchwała Nr XLV/414/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bzianka” - pobierz

Uchwała Nr XLV/413/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błędowa Zgłobieńska” - pobierz

Uchwała Nr XLV/412/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą: „Kształtowanie centrum wsi Mrowla – II etap” - pobierz

Uchwała Nr XLV/411/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania p.n.: „Remonty dróg gminnych w 2010 r. w Gminie Świlcza” - pobierz

Uchwała Nr XLV/410/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych - pobierz

Uchwała Nr XLV/409/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz o przebiegu wykonania planów finansowych  gminnych instytucji kultury za I półroczepobierz

Uchwała Nr XLV/408/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania ulg w postaci umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilny przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg – pobierz

Uchwała Nr XLV/407/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w  budżecie Gminy  na rok 2010 – pobierz

Uchwała Nr XLV/406/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu - pobierz

SESJA  XLIV

28.06.2010 r.

SESJA  XLIII

25.05.2010 r.

SESJA  XLII

29.04.2010 r.

SESJA  XLI

30.03.2010 r.

SESJA  XL

12.03.2010 r.

SESJA  XXXIX

22.03.2010 r.

SESJA  XXXVIII

28.01.2010 r.Informację wytworzył(a): admin_1
Informację dodał(a): admin_1
Ostatnia modyfikacja: 2010-10-06 08:53:34


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech