18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Obwieszczenia 2017
Obwieszczenia 2016
Obwieszczenia 2015
Obwieszczenia 2014
Obwieszczenia 2013
Obwieszczenia 2012
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Obwieszczenia z zewnątrz :: Obwieszczenia 2017 

Obwieszczenia z zewnątrz 2017

   

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”.

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 10 listopada 2017r., znak: WI-KS.6220.10.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gm. Boguchwała.

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Podłączenie odwiertu Słotwinka 1K-KGZ Czrna Sędziszowska”.

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2017r., w sprawie postepowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzya NPP).

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 16 października 2017r., w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gm. Boguchwała.

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia  17 października 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa.”

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 września 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej".

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 18 września 2017r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie strzelnicy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gm. Boguchwała.

 

   

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia trenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszów w strefie Rzeszów - Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego - w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko"".

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia trenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszów w strefie Rzeszów - Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego - w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko"".

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza".

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej".

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszowa w strefie Rzeszów – Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu rzeszowskiego – w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko”".

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa".

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 w związku z postępowaniem dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079 /2 , 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodo ciągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”.

 

 

 

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2016

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079 /2 , 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodo ciągowej , dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”.

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 28 listopada 2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie strzelnicy sportowej do prowadzenia szkolenia strzelectwa sportowego i praktycznego, zlokalizowanego na działkach nr ew. 7, 8 obręb Zgłobień, gmina Boguchwała”.

 

 

 

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2016 w sprawie przyjęcia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mrowie Łąki PLH180043 położonego na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, gminy: Świlcza (m.: Mrowia, Rudna Wielka, Świlcza), Głogów Małopolski (m.: Lipie, Pogwizdów Nowy, Rudna Mała , Wola Cicha, Zabajka), Trzebownisko (m. Zaczernie).

 

 

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2016 w sprawie uchylenia decyzji wydanej z up. Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 sierpnia 2016 nr RGM.6733.032.20 15 w sprawie odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005.

 

 

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 19 września 2016 w sprawie utrzymania w mocy decyzji Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2016 r. znak: RGM.6733.003.2014 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla P4 Sp. z 0.0. pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAYRZE5004B składającej się z wieży stalowej wraz z antenami sektorowymi i radioliniowymi, urządzeniami sterującymi pracą stacji bazowej, ogrodzeniem systemowym oraz budową wewnętrznej linii zasilającej WLZ na terenie części działki nr ew. 1986 obr. Dąbrowa, w Gminie Świlcza, zaś w pkt 2 umorzono postępowanie odwoławcze.

 

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 8 lipca 2016 w sprawie "Budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku od Węzła Świlcza (km 4+947,99) - do Węzła Kielanówka (km 11+400)".

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2015

        

 

Obwieszczenia - konsultacje społeczne

 

        

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.10.2015r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla na stępujących obszarów Natura 2000.

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.07.2015r. o przekazaniu dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”.

 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.07.2015r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91” oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 - 155.600, od km 155.650 - 155.660 oraz od km 156.400 - 156.465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933.

 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.06.2015r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91" oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 - 155.600, od km 155.650 - 155.660 oraz od km 156.400 - 156.465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933.

 

 

 

Informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 15.05.2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

 

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.05.2015r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

 

   

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni od km 149,700 do km 154,900 linii nr 91” oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155,460 - 155,600, od km 155,650 - 155,660 oraz od km 156,400 - 156,465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającej SKP poprzez złącze kablowe w km 154,933 informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

   

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - RZE5004 B.

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4)

bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanym”.

 

 

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg i krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego na odcinku Machowa - Łańcut ; Zad. 15, 16 - Budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 585+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585 + 616 do km 585 + 752”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2015 r. Wojewody Podkarpackiego – o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91" oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 - 155.600, od km 155.650 - 155.660 oraz od km 156.400 - 156.465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933, na działkach nr ewid.: - 1128/5, 1706 obręb Rudna Wielka; - 829, 996/1 obręb Pogwizdów Nowy; - 355/1 obręb Miłocin; - 1,451/13,451/27,451/28,451/29,487/8,85,90,481/4,481/5 obręb 213 Baranówka”.

 

 

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju – w sprawie zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego na odcinku Machowa - Łańcut Zad. 15, 16 – Budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 85+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585 + 616 do km 585 + 752”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 5 marca 2015 r. – w sprawie „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego nr c0000469_POD_A_Rudna_Wielka sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr ewid. 1706 obręb Rudna Wielka na terenie gminy Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach projektu: POIiŚ 7.1-36.2 „Budowa infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej nr L91 zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 3 marca 2015 r. – w sprawie „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego nr c0001178_POD_A_Trzciana sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr ewid. 799 obręb Trzciana na terenie gminy Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach projektu: POIiŚ 7.1-36.2 „Budowa infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej nr L91 zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2015 r. o zebraniu dowodów – w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego nr 0000469_POD_A_Rudna_Wielka sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr ewid. 1706 obręb Rudna Wielka na terenie gminy Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach projektu: POliŚ 7.1-36.2 "Budowa infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej nr L91 zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2015 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z prze b udową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91" oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 - 155.600, od km 155.650 - 155.660 oraz od km 156.400 - 156.465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w związku z powiadomieniem przez Republikę Słowacką o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2015 r. Starostwa Powiatowego w Rzeszowie – Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2015 r. Wojewody Podkarpackiego – o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: "Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III. Szlak Trzelana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni; od km 143.900 do km 154.900 linii nr 91.

 

 

 

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2014

 

 

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka , szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143.900 do km 154.900 linii nr 91.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – o planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięciu polegającym na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2014 r. Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie – o wydaniu przez ww. Organ postanowienia rozstrzygającego zażalenie strony na postanowienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2014 L znak: RGM.6733.003.2014 wydane w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-RZE5004 B w Dąbrowie.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 4 września 2014 r. Marszałka Wojewody Podkarpackiego – o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie urządzeń wodnych  na szczególne korzystanie z wód dla inwestyc] pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093.00 do km 11+402.31 odcinek od węzła Świlcza (OK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"; o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 "Etap II - Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych".

 

 

 

Informacja z dnia 12 sierpnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski - Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 "Etap II - Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – udzielenie

pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków - Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski -Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 „Etap II - Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – wszczęcie postępowania: „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł "Dębica Pustynia" - Rzeszów węzeł "Rzeszów Zachodni" km 537+550 - 570+300 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów Zachodni” – węzeł „Rzeszów Centralny” km 570+300,00 – 574+313,44”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – wydanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku „węzeł Rzeszów Zachodni” – „węzeł Świlcza” od km 0+717,63 - 5+093,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , budowlami i urządzeniami budowlanymi", w części dotyczącej budowy ekranów akustycznych i antyolśnieniowych oraz ogrodzeń drogi, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa Łańcut: Zad. 15, 16 - Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 585+262 do km 586+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585+616 do km 585+752”.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 2 maja 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa – Łańcut; Zad. 15, 16 – Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 oraz chodnika po lewej stronie DK4.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. Wojewody podkarpackiego - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł "Rzeszów Zachodni" (przecięcie z S-19) - węzeł "Rzeszów Centralny" (przecięcie z DK-9) km 570+300,00 - 574+313,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 marca 2014 r. - Natura 2000 Puszcza Sandomierska.

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III, szklak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133,600 do km 142,400".

 

 

 

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2013

 

 

Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.12.2013 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana od km 133,600 do km 142,400".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2013 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III, szklak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133,600 do km 142,400".

 

 

 

Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143,900 do km 154,900 linii nr 91".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2013 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143,900 do km 154,900 linii nr 91".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 22 października 2013 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III, szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana od km 133.600 do km 142.400".

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2013 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143,900 do km 154,900 linii nr 91".

 

 

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2012

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2012 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie uzupełnienia decyzji o ustaleniu linii kolejowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szklak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133,600 do km 142,400 linii nr 91".

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2017

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2016

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2015

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2014

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2013

 

Obwieszczenia z zewnątrz 2012

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech