18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
2017
SESJA NR LIII
SESJA NR LII
SESJA NR LI
SESJA NR L
SESJA NR XLIX
SESJA NR XLVIII
SESJA NR XLVII
SESJA NR XLVI
SESJA NR XLV
SESJA NR XLIV
SESJA NR XLIII
SESJA NR XLII
SESJA NR XLI
SESJA NR XL
SESJA NR XXXIX
SESJA NR XXXVIII
SESJA NR XXXVII
SESJA NR XXXVI
SESJA NR XXXV
2016
2015
2014
VI KADENCJA
V KADENCJA
IV KADENCJA
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: VII KADENCJA :: 2017 :: SESJA NR XXXIX 

Uchwały Rady Gminy VII Kadencja - Sesja XXXIX – 28 marca 2017 r.

                 

 

Uchwała Nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. ''Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. ''Wsparcie rozwoju OZE na terenie RaF - projekt parasolowy'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świlcza.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/257/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie opinii w przedmiocie połączenia Gminy Świlcza z miastem na prawach powiatu Rzeszów.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Świlcza.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/254/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji Projektu pn. ''Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/253/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie uchwalenia ''Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2017''.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/252/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia z miastem na prawach powiatu Rzeszów w przedmiocie powierzenia mu realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/251/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe.

 

   

 

Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 r. 
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech