18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
Og這szenie o zam闚ieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyja郾ienia do siwz
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 1
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 2
Poprawiony formularz ofertowy
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 3
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 4
Og這szenie o zmianie og這szenia nr 5
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Og這szenie o udzieleniu zam闚ienia
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.8.2016 :: Og這szenie o zmianie og這szenia nr 1



RGP.271.8.2016: Roboty budowlane - Utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy
 
Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=69917&rok=2016-06-06
________________________________________________________________________

Og這szenie powi您ane:

Og這szenie nr 129624-2016 z dnia 2016-05-20 r. Og這szenie o zam闚ieniu - 安ilcza
Przedmiotem zam闚ienia jest zaprojektowanie a nast瘼nie wykonanie rob鏒 budowlanych zwi您anych z przebudow pawilonu sportowego w 安ilczy, zlokalizowanego na dzia販e nr ewid. 4030/2 i dostosowanie go do potrzeb plac闚ki wsparcia dziennego...
Termin sk豉dania ofert: 2016-06-06

Numer og這szenia: 69917 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

OGΜSZENIE O ZMIANIE OGΜSZENIA

Og這szenie dotyczy: Og這szenia o zam闚ieniu.

Informacje o zmienianym og這szeniu: 129624 - 2016 data 20.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGΜSZENIU

II.1) Tekst, kt鏎y nale篡 zmieni:

  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W og這szeniu jest: Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urz康 Gminy 安ilcza, 36-072 安ilcza 168, pok鎩 nr 22 - sekretariat na II pi皻rze..
  • W og這szeniu powinno by: Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 14.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urz康 Gminy 安ilcza, 36-072 安ilcza 168, pok鎩 nr 22 - sekretariat na II pi皻rze..
  • Miejsce, w kt鏎ym znajduje si zmieniany tekst: IV.4.16).
  • W og這szeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: 1. Przewidywane jest podj璚ie stara o uzyskanie dofinansowania ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O priorytetowa VI. Sp鎩no嗆 Przestrzenna i Spo貫czna, Dzia豉nie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spo貫cznej, Poddzia豉nie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spo貫cznej. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, w tym: 1) I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo - odbiorczego - do dnia 22 lipca 2016 roku, 2) II etap: wykonanie rob鏒 budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budow - do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Uwaga!!! - Zamawiaj帷y zastrzega sobie, 瞠 w przypadku nie otrzymania dofinansowania nast徙i rezygnacja z wykonania II etapu. - Wykonawca przyst徙i do wykonywania rob鏒 budowlanych po otrzymaniu od Zamawiaj帷ego w formie pisemnej informacji o mo磧iwo軼i rozpocz璚ia rob鏒 budowlanych na podstawie opracowanego projektu. - W terminie do 2 tygodni od uprawomocnienia si decyzji o pozwoleniu na budow Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu kosztorys ofertowy potwierdzaj帷y wyliczenie ceny ofertowej brutto. W sytuacji gdy Zamawiaj帷y nie otrzyma dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy odst徙i si od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego. 3. Wykonawca przedk豉da jako za陰cznik do oferty opis wszystkich rob鏒 zgodny z wymogami programu funkcjonalno - u篡tkowego oraz wst瘼ny harmonogram rob鏒. Informacje do oferty s przedk豉dane w formie opis闚, oblicze, rysunk闚, schemat闚. 4. O wyborze oferty Zamawiaj帷y powiadomi niezw這cznie Wykonawc闚, kt鏎zy ubiegali si o udzielenie zam闚ienia oraz zamie軼i informacj na stronie internetowej zamawiaj帷ego i tablicy og這sze. 5. Je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana b璠zie uchyla si od zawarcia umowy, Zamawiaj帷y mo瞠 wybra ofert najkorzystniejsz spo鈔鏚 pozosta造ch ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 6. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana, zobowi您any jest do zawarcia umowy z Zamawiaj帷ym na warunkach okre郵onych w zapisach SIWZ. 7. Je瞠li oferta Wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia zostanie wybrana, Zamawiaj帷y za膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚. 8. Umowa b璠zie podpisywana w siedzibie Zamawiaj帷ego po wcze郾iejszym ustaleniu dok豉dnego terminu. 9. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz z這篡 u Zamawiaj帷ego przed podpisaniem umowy dow鏚 wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 10% ceny ca趾owitej podanej w ofercie, tj. ceny rycza速owej brutto.
  • W og這szeniu powinno by: Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: 1. Przewidywane jest podj璚ie stara o uzyskanie dofinansowania ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O priorytetowa VI. Sp鎩no嗆 Przestrzenna i Spo貫czna, Dzia豉nie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spo貫cznej, Poddzia豉nie 6.2.2 Infrastruktura pomocy spo貫cznej. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, w tym: 1) I etap tj. opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zg這szeniami, zatwierdzeniami, opiniami i uzgodnieniami do z這瞠nia wniosku o wydanie pozwolenia na budow i przekazanie go Zamawiaj帷emu na podstawie protoko逝 zdawczo - odbiorczego - do dnia 29 lipca 2016 roku, 2) II etap: wykonanie rob鏒 budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budow - do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Uwaga!!! - Zamawiaj帷y zastrzega sobie, 瞠 w przypadku nie otrzymania dofinansowania nast徙i rezygnacja z wykonania II etapu. - Wykonawca przyst徙i do wykonywania rob鏒 budowlanych po otrzymaniu od Zamawiaj帷ego w formie pisemnej informacji o mo磧iwo軼i rozpocz璚ia rob鏒 budowlanych na podstawie opracowanego projektu. - W terminie do 2 tygodni od uprawomocnienia si decyzji o pozwoleniu na budow Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu kosztorys ofertowy potwierdzaj帷y wyliczenie ceny ofertowej brutto. W sytuacji gdy Zamawiaj帷y nie otrzyma dofinansowania na utworzenie 字odowiskowej 安ietlicy Socjoterapeutycznej w 安ilczy odst徙i si od wymogu dostarczenia kosztorysu ofertowego. 3. Wykonawca przedk豉da jako za陰cznik do oferty opis wszystkich rob鏒 zgodny z wymogami programu funkcjonalno - u篡tkowego oraz wst瘼ny harmonogram rob鏒. Informacje do oferty s przedk豉dane w formie opis闚, oblicze, rysunk闚, schemat闚. 4. O wyborze oferty Zamawiaj帷y powiadomi niezw這cznie Wykonawc闚, kt鏎zy ubiegali si o udzielenie zam闚ienia oraz zamie軼i informacj na stronie internetowej zamawiaj帷ego i tablicy og這sze. 5. Je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana b璠zie uchyla si od zawarcia umowy, Zamawiaj帷y mo瞠 wybra ofert najkorzystniejsz spo鈔鏚 pozosta造ch ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 6. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie wybrana, zobowi您any jest do zawarcia umowy z Zamawiaj帷ym na warunkach okre郵onych w zapisach SIWZ. 7. Je瞠li oferta Wykonawc闚, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia zostanie wybrana, Zamawiaj帷y za膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚. 8. Umowa b璠zie podpisywana w siedzibie Zamawiaj帷ego po wcze郾iejszym ustaleniu dok豉dnego terminu. 9. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz z這篡 u Zamawiaj帷ego przed podpisaniem umowy dow鏚 wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 10% ceny ca趾owitej podanej w ofercie, tj. ceny rycza速owej brutto.


Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-06-06 08:41:11


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firm Javatech