18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
Rozeznanie cenowe
Specyfikacje
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.042.10.2015 :: Rozeznanie cenoweRRG.042.10.2015: Zakup wraz z dostawą książek do bibliotek szkolnych
 
Do pobrania:
 
1. Rozeznanie cenowe
 

Znak sprawy RRG.042.10.2015                                                                                   Świlcza 2015-11-03

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Zakup wraz z dostawą książek do bibliotek szkolnych

 

Termin realizacji zamówienia: 17.12.2015 r.

 

 

Przedmiotem zamówienia: jest  zakup i dostarczenie nowych: książek szczegółowo wyspecyfikowanych w tabelach stanowiącej załącznik nr 1 – 7 do niniejszego zapytania ofertowego, w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń”.

 

 

Kryterium oceny ofert:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %

 

Oferty należy składać do dnia 10.11.2015 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub poczta elektroniczną na adres: a.nowak@swilcza.com.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta musi zawierać dopisek:              

 

Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RRG.042.10.2015

 

Zakup wraz z dostawa książek do bibliotek szkolnych/

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli:

 

ü  Część I – Joanna Różańska Dyrektor Zespołu Szkół w Bratkowicach, 
         tel.: 17 85-51-007

 

ü  Część II – Barbara Wasilewska – Naróg Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach,                    
         tel.: 17 85-51-009

 

ü  Część III – Stanisław Głodek Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie, tel.: 17 85-14-028

 

ü  Część IV – Janusz Ostrowski Dyrektor szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,
         tel.: 17 85-53-591

 

ü  Część V – Marta Grębosz Wicedyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej,
         tel.: 17 85-53-245

 

ü  Część VI – Halina Bober Dyrektor Zespołu Szkół w Świlczy,
         tel.: 17 85-60-795

 

ü  Część VII – Zofia Draus Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcianie,
        tel.: 17 85-14-094

 

Pozostałe informacje:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niektórych pozycji książek, które nie będą dostępne na rynku księgarskim (w razie całkowitego wyczerpania nakładu danego tytułu).

Zmiany tytułów zostaną uzgodnione z poszczególnymi bibliotekami szkolnymi oraz doszczegółowione w trakcie trwającego postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

-          Załącznik nr 1 – Część I – Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Bratkowicach

-          Załącznik nr 2 – Część II - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach

-          Załącznik nr 3 – Część III - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie

-          Załącznik nr 4 – Część IV - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli

-          Załącznik nr 5 – Część V - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

-          Załącznik nr 6 – Część VI - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy

-          Załącznik nr 7 – Część VII - Wykaz książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Trzcianie

-          Załącznik nr 8 – Formularz ofertyInformację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-11-03 20:47:27


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech