18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
Rozeznanie cenowe
Uzupełnienie do rozeznania
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7011.12.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.7011.12.2015: Usługa - Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RRG.7011.12.2015                                             Świlcza, dn. 11.09.2015 r.

pismo: 85/R-RRG-AN/2015

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

„Wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych”

 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 26 sierpnia 2015 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 września 2015 roku o godz. 12:00

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

 

SOLISA Jakub Szymanowicz

adres: ul. Ślężna 188/3, 53-113 Wrocław

z ceną brutto 6 088,50 zł (słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 50/100)

 

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 21 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1.

SOLISA Jakub Szymanowicz

ul. Ślężna 188/3, 53-113 Wrocław

6 088,50 zł

2.

 Pracownia Audytorska Spółka z o.o.

Barbara Stępień

ul. Jana Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 9 717,00 zł

3.

ARGOX Eco Energia

Tomasz Jaremkiewicz

ul. Obwodowa 11, 03-532 Warszawa

23 985,00 zł

4.

ERBUD Obsługa Inwestycji Budowlanych

Robert Gregorczyk

ul. Matejki 13, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

7 749,00 zł

5.

Instytut Doradztwa Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 6B/2, 30-404 Kraków

60 402,81 zł

6.

EKOBAZ Sp. z o.o.

ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice

 18 942,00 zł

7.

DOMAR Marcin Domińczyk

ul. Piekoszowska 45/28, 25-735 Kielce

8 794,50 zł

8.

W&W Waldemar Władyga

ul. Klonowa 36, 22-400 Zamość

12 300,00 zł

9.

Biuro Wyceny nieruchomości „CENROM” Robert Michalski

ul. Sienkiewicza 7/22, 41-300 Dąbrowa Górnicza

20 000,00 zł

10.

Biuro Projektów i Analiz Energetyki Cieplnej „M-Term”

ul. Jarowa 203, 35-083 Rzeszów

26 850,00 zł

11.

Grażyna Figuła GraFig Projekt

ul. Kordeckiego 11/3, 48-300 Nysa

14 150,00 zł

12.

Aleksander Sudoł

ul. Św. Leonarda 65/56, 32-700 Bochnia

8 998,00 zł

13.

Doradztwo Energetyczne Piotr Szczyrbowski

ul. M. Dudka 15, 44-213 Rybnik

17 404,50 zł

14.

FEBES Filip Bańkowski

ul. Barcelońska 9/7, 02-762 Warszawa

8 364,00 zł

15.

AVC Solutions Sp. z o.o.  Łukasz Sikora

Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa

13 644,65 zł

16.

„AGBAST” Jacek Gorzyński

ul. Okulickiego 31 A lik. 37, 42-218 Częstochowa

11 685,00 zł

17.

EnMS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

36 039,00 zł

18.

„PERLEX” Paweł Zarzycki

Os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków

 12 325,99 zł

19.

Biomasa Wschód Sp. z o.o.

ul. Kościelna 7, 21-007 Mełgiew

11 860,00 zł

20.

JSYSTEM Sławomir Juryś

ul. Piłsudzkiego 18, 38-400 Krosno

25 489,29 zł

21.

CERENER Łukasz Brózda

Przytkowice 109 A, 34-141 Przytkowice

10 850,00 zł

Oferta nr 1 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-11 14:20:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech