18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.44.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.44.2013 - Roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.44.2013                                             Świlcza, dn. 21.02.2014 r.

pismo:  65/R-RRG-ED/2014

 

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa pomieszczeń parteru Domu Strażaka w Bratkowicach (dz. nr ewid. 3609)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 grudnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524474-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3.01.2014 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

z ceną kosztorysową brutto 146 533,41 zł  (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i czterdzieści jeden groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 12 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa
„WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

177 491,43 zł

2

Zakład Budowlany „EURO – BUD”
Zbigniew Godzisz Tomasz Godzisz

adres: 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 41

156 379,16 zł

3

P.P.H.U. „WIBER” Witold Bereś

adres: 35-103 Rzeszów, ul. Bednarska 13

204 156,52 zł

4

P.R.B. „HPR” Sp. j. M. Hymon, T. Peron

adres: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 24

157 848,22 zł

5

Firma Remontowo – Budowlana
„MAR – MAR” Mariusz Kopera

adres: 39-207 Brzeźnica, Paszczyna 41C

165 428,52 zł

6

Firma Budowlana „REMBISZ” Ryszard Rembisz

adres: 36-130 Raniżów, Zielonka 39A

146 533,41 zł

7

Zakład Budowlano – Konserwatorski „ARKADY”

adres: 37-500 Jarosław, ul. Długosza 9

211 829,39 zł

8

„BEK-BUD” Bednarz Robert

adres: 36-054 Mrowla 194

173 057,69 zł

9

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „P&M” Paweł Potwora

adres: 38-114 Niebylec 193

210 018,50 zł

10

„KAZBUT” Kasprzak Mariusz

adres: 39-304 Czermin, Trzciana 477

154 980,09 zł

11

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

adres: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego  17

218 253,06 zł

12

 „BASTER – POL” Bogdan Bardzik

adres: 36-040 Boguchwała, Mogielnica 109

184 943,26 zł

Oferta nr 6 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną kosztorysową brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 6 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
nr 21.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

odrzucona

xxxxx

2

odrzucona

xxxxx

3

odrzucona

xxxxx

4

odrzucona

xxxxx

5

88,5781

88,5781

6

100,0000

100,0000

7

69,1752

69,1752

8

odrzucona

xxxxx

9

odrzucona

xxxxx

10

94,5498

94,5498

11

odrzucona

xxxxx

12

odrzucona

xxxxx

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 14:07:35


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech