18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.33.2013 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.271.33.2013 - Usługi - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015
 
__________________________________________________________________
 

sprawa  RRG.271.33.2013                                               Świlcza, dn. 15.10.2013 r.

pismo:  260/R-RRG-ED/2013

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 26 września 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 390282-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4 października 2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

Dla części nr 1, tj. odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka i Dąbrowa,

wybrano ofertę złożoną przez:

Utrzymanie Dróg i Terenów Zielonych Jacek Lubas

36-071 Trzciana 536

z cenami jednostkowymi brutto:

1) za 1 godzinę odśnieżania drogi – 156,06 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych i sześć groszy),

2) za 1 kilometr zwalczania śliskości – 97,20 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem złotych
i dwadzieścia groszy)
;

Oferta złożona przez Utrzymanie Dróg i Terenów Zielonych Jacek Lubas, 36-071 Trzciana 536 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 1. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena
z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj.
kwoty 114 661,68 zł brutto;

Dla części nr 2, tj.  odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Świlcza, Woliczka,

wybrano ofertę złożoną przez:

Piotr Rykiel

36-072 Świlcza 52a

z cenami jednostkowymi brutto za:

1) za 1 godzinę odśnieżania drogi – 162,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote),

2) za 1 kilometr zwalczania śliskości – 108,00 zł (słownie: sto osiem złotych).

Oferta złożona przez Pana Piotra Rykiel, zam. 36-072 Świlcza 52a jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 2. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj. kwoty 100 328,97 zł brutto;

Dla części nr 3, tj.  odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Rudna Wielka, Mrowla,

wybrano ofertę złożoną przez:

PPUH  ALFA

Damian Orzech

36-055 Bratkowice 536

z cenami jednostkowymi brutto za:

1) za 1 godzinę odśnieżania drogi – 162,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote),

2) za 1 kilometr zwalczania śliskości – 108,00 zł (słownie: sto osiem złotych).

Oferta złożona przez PPUH  ALFA Damian Orzech 36-055 Bratkowice 536 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 3. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj. kwoty 71 663,55 zł brutto.

Uzasadnienie

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto

część nr 1

część nr 2

część nr 3

1

Piotr Rykiel

zam. 36-072 Świlcza 52a

 

xxxxxx

1 godz. odśnieżania – 162,00 zł;

1 km zwalczania śliskości – 108,00 zł

xxxxxx

2

PPUH  ALFA

Damian Orzech

zam. 36-055 Bratkowice 536

xxxxxx

xxxxxx

1 godz. odśnieżania – 162,00 zł;

1 km zwalczania śliskości – 108,00 zł

3

Utrzymanie Dróg i Terenów Zielonych Jacek Lubas

zam. 36-071 Trzciana 536

1 godz. odśnieżania – 156,06 zł

1 km zwalczania śliskości – 97,20 zł

xxxxxx

xxxxxx

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium odśnieżanie

- 75 %

Liczba pkt

w kryterium zwalczanie śliskości

– 25 %

 

Razem

część nr 1

3

75 pkt

25 pkt

100 pkt

część nr 2

1

75 pkt

25 pkt

100 pkt

część nr 3

2

75 pkt

25 pkt

100 pkt

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-10-15 12:49:39


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech