18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.7011.09.2013
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RGM.6232.2013
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2013 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.09.2013 :: SIWZRRG.7011.9.2013 - Usługi: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”
 

Do pobrania:
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.7011.09.2013/Specyfikacje.zip

 

 

1.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”.

2.    Dokumentacja projektowa obejmująca opis przedmiotu zamówienia i szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych nadzorem inwestorskim:

I.          Szczegółowy opis I etapu zamówienia:

I.1.      Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy:

1)      pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z przyłączem elektrycznym w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy,

2)      projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie drogi do Kamyszyna położonych w miejscowości Świlcza,

3)      dokumentacja geotechniczna - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (rejon drogi do Kamyszyna),

4)      przedmiar robót sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy,

5)      przedmiar robót – zasilanie energetyczne przepompowni ścieków sanitarnych na dz. nr ewid. 793 w Świlczy;

 

I.2.      Budowa sieci wodociągowej w Świlczy:

I.2.1.   Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy:

1)      pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z przyłączem elektrycznym w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy,

2)      projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie drogi do Kamyszyna położonych w miejscowości Świlcza,

3)      dokumentacja geotechniczna - dokumentacja projektowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (rejon drogi do Kamyszyna),

4)      przedmiar robót sieć wodociągowa w rejonie drogi do Kamyszyna w Świlczy;

 

I.2.2.   Przebudowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi do przysiółka Kamyszyn w Świlczy:

1)      zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych wykonania przebudowy odcinka sieci wodociągowej po istniejącej trasie wzdłuż drogi gminnej do przysiółka Kamyszyn w Świlczy,

2)      projekt budowlany przebudowy odcinka sieci wodociągowej po istniejącej trasie wzdłuż drogi gminnej do przysiółka Kamyszyn w Świlczy – projekt zagospodarowania terenu,

3)      projekt wykonawczy przebudowy odcinka sieci wodociągowej po istniejącej trasie wzdłuż drogi gminnej do przysiółka Kamyszyn w Świlczy,

4)      szczegółowa specyfikacja techniczna dla przebudowy odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi do przysiółka Kamyszyn w Świlczy,

5)      przedmiar robót przebudowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi do przysiółka Kamyszyn w Świlczy;

 

II.         Szczegółowy opis II etapu zamówienia:

II.1.     Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap:

1)      pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Bzianka,

2)      projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap,

3)      projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap,

4)      pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych – prowadzenia przez wody kanalizacji sanitarnej, tj. na wykonanie 4 szt. przekroczeń pod dnem potoku Przyrwa (dz. nr ewid. 2792/2 i 2792/3) w km: 6+459, 6+774, 7+308 i 8+241 jego biegu, projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Przybyszówka,

5)      operat wodno – prawny na przekroczenie potoku „Przyrwa” - km: 6+439, km: 6+774, km: 7+308, km: 8+241 projektowaną kanalizacją sanitarną w miejscowości Przybyszówka – Bzianka – IV etap,

6)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka,

7)      przedmiar robót – Kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Bzianka – IV etap;

 

III.       Dodatkowe dokumenty:

a)    specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy,

b)    ogłoszenie o zamówieniu – Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy,

c)    zmiana ogłoszenia o zamówieniu – Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy,

d)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy,

e)    umowa z dnia 5 marca 2013 r. zawarta z Wykonawcą robót budowlanych, tj. Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza, 36-100 Kolbuszowa, Bukowiec 100A na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”,

f)     kosztorys ofertowy na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy”,

g)    pismo nr 124/R-RRG-ED/2013 z dnia 21 maja 2013 r. skierowane do I.S.G.G. Kluza Krzysztof w/s uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz poprawienia omyłek w ofercie,

h)    pismo w/s uzupełnienia dokumentów wraz z zgodą na poprawienie omyłek złożone w dniu 23 maja 2013 r. przez I.S.G.G. Kluza Krzysztof.

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.7011.09.2013/Specyfikacje.zip

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-07-17 10:23:34


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech