18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.7.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.7.2013 - Roboty budowlane: Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice - Zastawie I, Zastawie II i Czekaj
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.7.2013                                              Świlcza, dn. 26.03.2013 r.

pismo:  69/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice - Zastawie I, Zastawie II i Czekaj

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 19 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 71702-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  7 marca 2013 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych w Rzeszowie PREiS Sp. z o.o.

adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 154

z ceną kosztorysową brutto  61 452,78 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 8 (słownie: osiem) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

MIKROTEL Sp. z o.o.

adres: 35-060 Rzeszów, ul. Fircowskiego 1

109 993,09 zł

2

Zakład Usługowo – Remontowy ELMIX

St. Przywara, M. Feret, Sp.j.

adres: 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

152 359,17 zł

3

Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna EL-MAR inż.  Mariusz Niezgoda

adres: 36-050 Sokołów Młp., Trzebuska Kąty 308

84 152,03 zł

4

Firma Handlowo – Usługowa INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

adres: 35-205 Rzeszów, ul. Wspólna 3

66 297,00 zł

5

ANTARES Adam Antonik Sp. j.

adres: 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 22

72 446,97 zł

6

PPUH Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Władysław Mikołajczyk

adres: 36-060 Głogów Młp, Rogoźnica 97

79 900,06 zł

7

Zakład Usług Elektrycznych i Ogólnobudowlanych Lesław Kielar

adres: 36-071 Trzciana, Dąbrowa 76

133 228,42 zł

8

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych w Rzeszowie PREiS Sp. z o.o.

adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 154

61 452,78 zł

Oferta nr 8 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 8 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 23.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

55,8696

55,8696

2

40,3341

40,3341

3

73,0259

73,0259

4

odrzucona

xxxxxx

5

odrzucona

xxxxxx

6

76,9120

76,9120

7

46,1258

46,1258

8

100,0000

100,0000

Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-26 14:07:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech