18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.8.2013 :: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaRRG.271.8.2013 - Roboty budowlane: Budowa targowiska w Bratkowicach
 
Zawiadomienie:
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.8.2013                                                Świlcza, dn. 22.03.2013 r.

pismo:  63/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

       o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa targowiska w Bratkowicach

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 4 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 87762-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.03.2013 r. o godz. 10:15.

Działając na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza unieważnia postępowania, ponieważ oferta z najniższą ceną, tj. oferta złożona przez Firmę Budowlaną „GUŹDA”  Zbigniew Guźda, 36-107 Przyłęk, Kosowy 110 z ceną brutto 185 699,02 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwa grosze) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 141 234,27 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i dwadzieścia siedem groszy).

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Budowlano – Usługowo – Handlowa

„WALMAR” Krzysztof Marecki

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18

296 240,95 zł

2

„JOMAKO” Joanna Kołodziej

adres: 38-114 Niebylec 193

382 222,32 zł

3

Firma Budowlana „TYNEXPOL” Andrzej Ważny

adres: 35-213 Rzeszów, ul. Krakowska 178

322 764,45 zł

4

„OLFA” Olaf Borek

adres: 38-406 Odrzykoń, Ustrobna 313

230 243,76 zł

5

Zakład Budowlany „EURO – BUD”

Zbigniew Godzisz Tomasz Godzisz

adres: 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 41

319 635,76 zł

6

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe

„HAND-BUD” Sp. z o.o.

adres: 39-200 Dębica, ul. Puszkina 9

257 185,03 zł

7

Firma Budowlana „GUŹDA”  Zbigniew Guźda

adres: 36-107 Przyłęk, Kosowy 110

185 699,02 zł

8

„WOBUD”  Zakład Remontowo – Budowlany Jan Wojnarowski

adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. 11 Listopada 13/30

254 787,80 zł

9

Handel Usługi Nowicki Paweł POLBUD

adres: 36-106 Trzęsówka, Jagodnik 64

220 000,00 zł

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-03-22 11:18:17


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech