18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.2.2013 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.2.2013 - Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2013 roku
 
__________________________________________________________________

 

sprawa RRG.271.2.2013                                              Świlcza, dn. 20.02.2013 r.

pismo: 26/R-RRG-ED/2013

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2013 roku

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 stycznia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 37972-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 lutego 2013 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

1)

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Transportowo – Usługowa „BOTRANS” Bożena Czapka

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

z ceną brutto 53 898,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 9 (słownie: dziewięć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Firma Usługowo – Transportowa Daniel Dariusz

adres: 39-124 Iwierzyce 196a

65 226,90 zł

2

Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy „JAR” s.c.

Jan Synoś, Ryszard Rząsa

adres: 36-020 Tyczyn, Kielnarowa 20

78 597,00 zł

3

Firma Transportowo – Usługowa „BOTRANS” Bożena Czapka

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 258

53 898,60 zł

4

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S.A.

adres: 35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

86 579,70 zł

5

Usługi Transportowo - Remontowe Budowlano – Drogowe, Kazimierz Lip   

adres: 36-071 Trzciana 268a

58 031,40 zł

6

„Wi&Wi” Sp. z o.o.

adres: 37-470 Zaklików, ul. W. Słubickiego 27

61 167,90 zł

7

Firma Transportowo – Usługowo – Handlowa „AUTO-TRANS” Bogusław Bąk

adres: 39-123 Czarna Sędziszowska 139

69 741,00 zł

8

„PABAX” Krzysztof Bajdas

adres: Jastkowice, ul. Armii Krajowej 6, 37-403 Pysznica

67 994,40 zł

9

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„ATRAM” Marta Fąfara

adres:  39-100 Ropczyce, ul. Witosa 20

71 741,97 zł

Oferta nr 3 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 14.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

82,6324

82,6324

2

68,5758

68,5758

3

100,0000

100,0000

4

62,2531

62,2531

5

92,8783

92,8783

6

88,1158

88,1158

7

77,2839

77,2839

8

79,2691

79,2691

9

75,1284

75,1284

Cena z oferty najkorzystniejszej tj. kwota 53 898,60 zł  (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-02-20 10:59:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech