18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zam闚ienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
RRG.271.45.2013
RRG.271.44.2013
RRG.271.43.2013
RRG.271.42.2013
RRG.271.41.2013
RRG.271.40.2013
RRG.271.39.2013
RRG.271.38.2013
RRG.271.37.2013
RRG.271.36.2013
RRG.271.35.2013
RRG.271.34.2013
RRG.271.33.2013
RRG.271.32.2013
RRG.271.31.2013
RRG.271.30.2013
RRG.271.29.2013
RRG.271.28.2013
RRG.271.27.2013
RRG.271.26.2013
RRG.271.25.2013
RRG.271.24.2013
RRG.271.23.2013
RRG.271.22.2013
RRG.271.21.2013
RRG.271.20.2013
RRG.271.19.2013
RRG.271.18.2013
RRG.271.17.2013
RRG.271.16.2013
RRG.271.15.2013
RRG.271.14.2013
RRG.271.13.2013
RRG.271.12.2013
RRG.271.11.2013
RRG.271.10.2013
RRG.271.9.2013
RRG.271.8.2013
RRG.271.7.2013
RRG.271.6.2013
RRG.271.5.2013
RRG.271.4.2013
Og這szenia o udzieleniu zam闚ienia
RRG.271.3.2013
RRG.271.2.2013
RRG.271.1.2013
SDS.271.1.2013
GOPS.261.8.2013
GOPS.261.7.2013
GOPS.261.6.2013
GOPS.261.4.2013
GOPS.261.3.2013
GOPS.261.2.2013
GOPS.261.1.2013
2012
2011 i wcze郾iejsze
Zam闚ienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje spo貫czne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zam闚ienia publiczne :: 2013 :: RRG.271.4.2013 :: Og這szenia o udzieleniu zam闚ieniaRRG.271.4.2013 Roboty budowlane na zadaniu pn.: Termomodernizacja budynku Urz璠u Gminy w 安ilczy w zakresie: 1) izolacja czerpni, 2) wymiana stolarki, 3) instalacje sanitarne w pomieszczeniu piwnic, 4) wykonanie konstrukcji stalowej pod kolektory ...
 

Og這szone na: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=57694&rok=2013-02-12
________________________________________________________________________

安ilcza: Roboty budowlane na zadaniu pn.: Termomodernizacja budynku Urz璠u Gminy w 安ilczy w zakresie: 1) izolacja czerpni, 2) wymiana stolarki, 3) instalacje sanitarne w pomieszczeniu piwnic, 4) wykonanie konstrukcji stalowej pod kolektory. jako zam闚ienie uzupe軟iaj帷e nr 1 do zam闚ienia nr RRG.271.18.2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku.
Numer og這szenia: 57694 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 安ilcza, 安ilcza 168, 36-072 安ilcza, woj. podkarpackie, tel. 017 8670100, 8670133, faks 017 8670157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Roboty budowlane na zadaniu pn.: Termomodernizacja budynku Urz璠u Gminy w 安ilczy w zakresie: 1) izolacja czerpni, 2) wymiana stolarki, 3) instalacje sanitarne w pomieszczeniu piwnic, 4) wykonanie konstrukcji stalowej pod kolektory. jako zam闚ienie uzupe軟iaj帷e nr 1 do zam闚ienia nr RRG.271.18.2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku..

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Roboty budowlane na zadaniu pn.: Termomodernizacja budynku Urz璠u Gminy w 安ilczy w zakresie: 1) izolacja czerpni, 2) wymiana stolarki, 3) instalacje sanitarne w pomieszczeniu piwnic, 4) wykonanie konstrukcji stalowej pod kolektory. jako zam闚ienie uzupe軟iaj帷e nr 1 do zam闚ienia nr RRG.271.18.2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku..

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.32.10.00-3, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Zam闚ienie z wolnej r瘯i

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zam闚ienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 01.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

 • Firma Budowlana REMBISZ Ryszard Rembisz, Zielonka 39 A, 36-130 Rani鄴w, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT): 14542,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

 • Cena wybranej oferty: 16720,20

 • Oferta z najni窺z cen: 16720,20 / Oferta z najwy窺z cen: 16720,20

 • Waluta: PLN.

ZAㄐCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zam闚ienia w trybie negocjacji bez og這szenia, zam闚ienia z wolnej r瘯i albo zapytania o cen

 • 1. Podstawa prawna

  Post瘼owanie prowadzone jest w trybie zam闚ienie z wolnej r瘯i na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam闚ie publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiaj帷y zdecydowa si na tryb z wolnej r瘯i na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 jako zam闚ienie uzupe軟iaj帷e nr 1 do zam闚ienia nr RRG.271.18.2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku. Udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych by這 przewidziane w og這szeniu o zam闚ieniu dla zam闚ienia podstawowego oraz w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia nr RRG.271.18.2012. Zam闚ienie podstawowe zosta這 zlecone w trybie przetargu nieograniczonego. Obecne zam闚ienie jest udzielone w terminie nie przekraczaj帷ym 3 lat od daty udzielenia zam闚ienia podstawowego. Warto嗆 zam闚ienia uzupe軟iaj帷ego nr 1 nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia podstawowego. Zam闚ienie to jest zlecone temu samemu wykonawcy z kt鏎ym zosta豉 podpisana umowa na zam闚ienie podstawowe.Informacj wytworzy(a): Ewa Dziedzic
Informacj doda(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2013-02-12 12:38:52


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firm Javatech