18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.29.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.29.2012 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2012/2013
 
__________________________________________________________________

sprawa RRG.271.29.2012                                              Świlcza, dn. 26.10.2012 r.

pismo:  281/R-RRG-ED/2012

                       

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2012/2013

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 10 października 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 391900-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.10.2012 o godz. 10:15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano oferty najkorzystniejsze. 

1)

dla części nr 1, tj. odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Trzciana, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka i Dąbrowa,

wybrano ofertę złożoną przez:

Utrzymanie Dróg i Terenów Zielonych Jacek Lubas

36-071 Trzciana 536

z cenami jednostkowymi brutto:

1) za 1 godzinę odśnieżania drogi – 108,00 zł (słownie: sto osiem złotych),

2) za 1 kilometr zwalczania śliskości – 76,14 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych
i czternaście groszy)
;

Oferta złożona przez Utrzymanie Dróg i Terenów Zielonych Jacek Lubas, 36-071 Trzciana 536 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 1. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena
z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj.
kwoty 85 996,26 zł brutto;

dla części nr 2, tj.  odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Świlcza, Woliczka,

wybrano ofertę złożoną przez:

Piotr Rykiel

zam. 36-072 Świlcza 52a

z cenami jednostkowymi brutto za:

1) za 1 godzinę odśnieżania drogi – 114,48 zł (słownie: sto czternaście złotych i czterdzieści osiem groszy),

2) za 1 kilometr zwalczania śliskości – 83,16 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy złote
i szesnaście groszy)
.

Oferta złożona przez Pana Piotra Rykiel, zam. 36-072 Świlcza 52a jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 2. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj. kwoty 25 798,88 zł brutto;

dla części nr 3, tj.  odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości w miejscowości Bratkowice, Rudna Wielka, Mrowla,

wybrano ofertę złożoną przez:

PPUH  ALFA

Damian Orzech

36-055 Bratkowice 536

z cenami jednostkowymi brutto za:

1) za 1 godzinę odśnieżania drogi – 115,02 zł (słownie: sto piętnaście złotych i dwa grosze),

2) za 1 kilometr zwalczania śliskości – 82,08 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote
i osiem groszy)
.

Oferta złożona przez PPUH  ALFA Damian Orzech 36-055 Bratkowice 536 jest jedyną ofertą złożoną dla części nr 3. Oferta ta została złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj. kwoty 31 531,96 zł brutto.

Uzasadnienie

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto

część nr 1

część nr 2

część nr 3

1

PPUH  ALFA

Damian Orzech

zam. 36-055 Bratkowice 536

xxxxxx

xxxxx

1 godz. odśnieżania – 115,02  zł;

1 km zwalczania śliskości – 82,08 zł

2

Piotr Rykiel

zam. 36-072 Świlcza 52a

xxxxx

1 godz. odśnieżania – 114,48 zł;

1 km zwalczania śliskosci – 83,16 zł

xxxxx

3

Utrzymanie Dróg i Terenów Zielonych Jacek Lubas

zam. 36-071 Trzciana 536

1 godz. odśnieżania – 108,00 zł

1 km zwalczania śliskosci – 76,14 zł

xxxxxx

xxxxx

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt

w kryterium odśnieżanie

- 75 %

Liczba pkt

w kryterium zwalczanie śliskości

– 25 %

 

Razem

część nr 1

1

75 pkt

25 pkt

100 pkt

część nr 2

2

75 pkt

25 pkt

100 pkt

część nr 3

 

75 pkt

25 pkt

100 pkt

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-10-26 11:05:38


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech