18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.2512.1.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.2512.1.2012 - Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Gminy w Świlczy
 
Zawiadomienie:
http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.2512.01.2012/RRG.2512.1.2012_zaw.wyb.int.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.2512.1.2012                                            Świlcza, dn. 14.06.2012 r.

pismo: 126/R-RRG-ED/2012

 

Zawiadomienie o wyborze

najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie art. 4 pkt  8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), nazwa zadania:

Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Gminy w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 6 czerwca 2012 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  13 czerwca 2012 roku o godzinie 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

PPUH „GOBOX” Tadeusz Gorazd, Jarosław Boruch Spółka jawna

adres: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 135

z ceną ryczałtową brutto 27 084,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy).

                                                           Uzasadnienie

 

W terminie składania ofert złożono 8 (słownie: osiem) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENERGORES” Sp. z o.o.

adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10A

33 702,00 zł

2

PREDOM – KLIMATECH Grzegorz Durał

adres: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 61

66 900,00 zł

3

„UNITERM” s.c. Bartłomiej Frankiewicz Stanisław Sądej

adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Ogrodowa 10

69 864,00 

4

PPUH „GOBOX” Tadeusz Gorazd, Jarosław Boruch Spółka jawna

adres: 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 135

27 084,60 zł

5

„ABATRONIC” Sp. z o.o.

adres: 26-600 Radom, ul. Młodzianowska 73

62 500,00 zł

6

Ogrzewanie – Klimatyzacja – Kolektory słoneczne

ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT

adres: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 48

54 415,20 zł

7

„TERMAR” B. Chlebicki, M. Wróbel Spółka Jawna

adres: 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 18D

33 861,90 zł

8

JLM Sp. z o.o.

adres: 35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 6

34 686,00 zł

 

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 27 084,60 zł nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik


Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-06-14 13:10:00


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech