18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.11.2012 :: Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowaniaRRG.7011.11.2012 - Usługi: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”
 
Zawiadomienie: 
http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.7011.11.2011/RRG.7011.11.2012_uniew.pdf
__________________________________________________________________
 

Numer przetargu: RRG.7011.11.2012   
pismo:   101/R-RRG-ED/2012

Świlcza, dn. 29.03.2012 r.

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 14 000,00 euro - do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8)
na usługi, nazwa zadania:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad projektem pn.: „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 19 marca 2012 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 marca 2012 r. o godz. 10.15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną, tj. kwota 45 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, tj. kwotę 40 475,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych).

Zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Biuro Obsługi Budownictwa

Jan Daszykowski

35-605 Rzeszów, ul. Zawilcowa 1/3

115 300,00 zł

2

Zespół Usług Projektowych i Ekologicznych „EKOWODA”

Juliusz Nowiński, Marian Budzik

35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 11

55 350,00 zł

3

„EUROINWEST” Renata Musiałek

38-120 Czudec, ul. Słoneczna 47

45 000,00 zł

 

 

 


zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech Wdowik

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech