18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
RRG.271.38.2012
RRG.271.37.2012
RRG.271.36.2012
RRG.271.35.2012
GOPS.271.1.2012
GOPS.271.2.2012
RRG.271.32.2012
ŚDS.271.1.2012
RRG.271.34.2012
RRG.271.33.2012
RRG.271.31.2012
RRG.271.30.2012
RRG.271.29.2012
RRG.271.28.2012
RRG.271.27.2012
PrzBr.271.1.2012
RRG.271.26.2012
RRG.271.25.2012
RRG.271.24.2012
RRG.271.23.2012
RRG.271.22.2012
RRG.271.21.2012
RRG.271.20.2012
RRG.271.19.2012
RRG.271.18.2012
RRG.271.17.2012
RRG.271.16.2012
RRG.271.15.2012
RRG.271.14.2012
RRG.271.13.2012
RRG.271.12.2012
RRG.271.11.2012
RRG.271.10.2012
RRG.271.9.2012
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.271.8.2012
RRG.271.7.2012
RRG.271.6.2012
RRG.271.5.2012
RRG.271.4.2012
RRG.271.3.2012
RRG.271.2.2012
RRG.271.1.2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2012 :: RRG.271.9.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.271.9.2012 - Usługi: Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia ulicznego w Bratkowicach w zakresie ...
 
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.271.9.2012                                              Świlcza, dn. 27.03.2012 r.

pismo:  94/R-RRG-ED/2012

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, nazwa zadania:

Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia ulicznego w Bratkowicach w zakresie:

1)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice -  Czekaj 340 mb,

2)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Dąbry  420 mb,

3)    oświetlenie uliczne dróg Bratkowice: „Strategiczna”  770 mb, Zastawie I   670 mb, Zastawie II  1250 mb,

4)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Koniec  340 mb,

5)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice – Sitkówka 350 mb,

6)    oświetlenie uliczne drogi Bratkowice - Zapole 700 mb.

 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 2 marca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 65470-2012, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 marca 2012 r. o  godz. 10.15.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą. 

proponuje:

1)

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Firmę Handlowo – Usługową „INCOM” Kazimierz Wiśniowski

adres: 39-200 Dębica, ul. Starzyńskiego 19      

z ceną brutto 49 077,00  (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 3 (słownie: trzy) oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

„WIND” Sp. z o.o.

adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Korczaka 16

53 806,35 zł

2

Firma Handlowo – Usługowa „INCOM” Kazimierz Wiśniowski

adres: 39-200 Dębica, ul. Starzyńskiego 19      

49 077,00 zł

3

„ELWIBOR” Wiesław Ryszard Borowski

adres: 59-800 Lubań, Zaręba, ul. Wesoła 10

77 490,00 zł

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Przy porównaniu ofert i ich ocenie oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów. Do oceny ofert zastosowano wzór podany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie nr 20.

Zestawienie punktacji:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

cena 100%

Razem

1

91,2105

91,2105

2

100,0000

100,0000

3

63,3334

63,3334

Cena z oferty najkorzystniejszej, tj. kwota 49 077,00 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych) nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

dr inż. Wojciech WdowikInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2012-03-27 09:26:40


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech