18-12-2023r.
godzina 12:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
Przetargi ogłoszone (<)
Przetargi rozstrzygnięte (<)
RRG.2512.1.2012
RRG.7011.1.2012
RRG.7011.12.2012
RRG.042.15.2011
RRG.7011.3.2011
RRG.7011.2.2012
Zaproszenie do składania ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
RRG.7021.1.2012
RRG.7011.11.2012
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351437 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2012 (<) :: Przetargi rozstrzygnięte (<) :: RRG.7011.2.2012 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRRG.7011.2.2012 - Usługi: Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska
 
Zawiadomienie: Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/ug/przetargi/2012/RRG.7011.02.2012/RRG.7011.2.2012_wyb.pdf
__________________________________________________________________
 

sprawa RRG.7011.2.2012                                        Świlcza, dn. 06.02.2012 r.

pismo:  34/R-RRG-ED/2012

 

               Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                      

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie art. 4 pkt  8 Prawa zamówień publicznych, na usługę, nazwa zadania:

Sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 26 stycznia 2012 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 3 lutego 2012 r. o godz. 10.00.

 

            Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

„BARTOM” mgr inż. Rafał Leń

Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów
36-200 Brzozów, Stara Wieś 542

z ceną brutto 12 792,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote).

                                                           Uzasadnienie

W terminie składania ofert złożono 6 (słownie: sześć) ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

Grzegorz Buganik

adres: 68-100 Żagań, ul. Kochanowskiego 5c/5

24 231,00 zł

2

A-14 Usługi Projektowe, Nadzory budowlane, Roboty drogowe

mgr inż. Andrzej Józef Olszewski

adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Myśliwska  4c

16 500,00 zł

3

Biuro Projektowe asx-bud

Sławomir Żołyński

adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, Pl. Mickiewicza 1

24 570,00 zł

4

„BARTOM” mgr inż. Rafał Leń

Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg
i mostów

adres: 36-200 Brzozów, Stara Wieś 542

12 792,00 zł

5

„MOSTEK” Patrycjusz Mostek

adres: 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 18/3

17 712,00 zł

6

INFRASTRUKTURA.M Biuro Usług Inżynierskich, Tomasz Pyzia

adres: 39-200 Dębica, ul. Rydla 5

18 890,00 zł

 

Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert. Cena z oferty nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
 
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech