18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016
Wybory - Sejm i Senat
Referendum 2015
Wybory ławników na lata 2016-2019
Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych
Wybory - Prezydent - 2015
Wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich
Wybory samorządowe 2014
Wybory archiwum
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wybory i referenda :: Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 

Dokumenty wyborcze
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świlcza

 

Druki wyborcze:

1.     Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata(ów) na radnego (ych) tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

2.     Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata(ów) na radnego (ych) tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

3.     Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świlcza

Granice okręgów wyborczych w miejscowości Bratkowice

Zarządzenie Nr 78/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 maja 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świlcza

Kalendarz wyborczy

Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 czerwca 2017 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w Świlczy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 roku.

Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 3 lipca 2017 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 12 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 roku

Uchwała Nr 6/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 17 lipca 2017 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 lipca 2017 roku o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Informacja Wójta Gminy Świlcza o wyborach uzupełniających do rady gminy Świlcza (okręg wyborczy nr 12 - sołectwo Bratkowice) zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 17 lipca 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Bratkowicach

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Bratkowicach powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 roku

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie godzin pracy w lokalu wyborczym

Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego

Protokół z wyborów do Rady Gminy Świlcza sporządzony dnia 20 sierpnia 2017 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Świlczy

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 12, utworzonym dla wyboru Rady Gminy Świlcza sporządzone dnia 20 sierpnia 2017 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Świlczy

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy ŚwiIcza przeprowadzonych w dniu 20 sierpnia 2017 r.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech