18-12-2023r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351436 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zagospodarowanie przestrzenne :: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza 

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o wyłożeniu do publicznego wglądu 1 części projektu  zmiany nr 1/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla terenu położonego w miejscowości Świlcza
 

1. Zmiana SUiKZ - kierunki tekst

2. Zmiana SUiKZ - rysunek

3. Zmiana SUiKZ - rysunek fragment

4. Zmiana SUiKZ - uwarunkowania tekst

5. Zmiana SUiKZ - uwarunkowania rysunek

6. Zmiana SUiKZ - uwarunkowania rysunek- fragment

7. Prognoza Oddziaływania na środowisko - tekst

8. Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

11.07.2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 1/2016 Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza

07.10.2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla terenu o powierzchni ok. 45 ha położonego na granicy miejscowości Świlcza i Rudna Wielka
 

1. Kierunki ustalenia zmiany suikzp Świlcza- tekst

2. Rysunek zmiany suikzp Świlcza - rysunek

3. Rysunek zmiany suikzp Świlcza – fragment rysunek

4. Uwarunkowania – zmiany suikzp Świlcza - tekst

5. Rysunek zmiany suikzp Świlcza uwarunkowania - rysunek

6. Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

7. Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

25.03.2016 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla terenu o powierzchni około 1,6 ha położonego w miejscowości Świlcza.

 

1. Kierunki ustalenia zmiany suikzp Świlcza- tekst

2. Rysunek zmiany suikzp Świlcza - rysunek

3. Rysunek zmiany suikzp Świlcza – fragment rysunek

4. Uwarunkowania – zmiany suikzp Świlcza - tekst

5. Rysunek zmiany suikzp Świlcza uwarunkowania - rysunek

6. Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

7. Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

30.10.2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla terenu o powierzchni około 1,6 ha położonego w miejscowości Świlcza

 

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza

21.05.2015 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, dla obszaru położonego na granicy miejscowości Świlcza i Rudna Wielka

 

Uchwała Nr LII/401/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza

19.03.2015 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, zatwierdzonego Uchwałą nr III/29/2002 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2002r. z późn. zm.

 

Uchwała wyłożenie - projekt

 

Zmiana studium – kierunki

Zmiana studium – uwarunkowania

Zmiana studium – kierunki – rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

12.08.2013 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2012 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, zatwierdzonego Uchwałą nr III/29/2002 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2002r. z późn. zm.

29.07.2013 r.

Zmiana Nr 2/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza

 

Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 27.07.2012 r.

 

Zmiana studium – kierunki

Zmiana studium – uwarunkowania

Zmiana studium - kierunki-rysunek

27.07.2012 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWILCZA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (Nr 2/2010) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świlcza, obejmującej teren o powierzchni ok. 4 ha położony w północnej części miejscowości Bratkowice

 

Zmiana studium - uwarunkowania
Zmiana studium - kierunki
Zmiana studium - uwarunkowania-rysunek
Zmiana studium - kierunki-rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko

15.05.2012 r.

KIERUNKI

11.05.2012 r.

KIERUNKI MAPA

11.05.2012 r.

UWARUNKOWANIA

11.05.2012 r.

UWARUNKOWANIA MAPA

18.08.2010 r.Informację wytworzył(a): Anna Niemier
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-07-11 00:06:50


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech