Urząd Gminy Świlcza

UG Świlcza – centrala telefoniczna:

Tel.:   17 86-70-100

Fax.:  17 86-70-157

strony www:

www.swilcza.i-gmina.pl

www.swilcza.com.pl

adresy e-mail:

ug.swilcza@pro.onet.pl
ug.swilcza@intertele.pl

 

Telefony bezpośrednio na stanowiska pracy (17) 86-70 + nr telefonu wewnętrznego

 

Parter

 

Pokój

Telefon wewnętrzny

Imię i nazwisko

Referat / stanowisko

1

164

Joanna Maciej

Bogdan Dworak

Informacja

Informatyk

2

132

Józef Długosz

Tadeusz Kowal

Mieczysław Mitkowski

Jakub Potyrała

Rolnictwo, leśnictwo, gospodarka wodna

Kierownik warsztatów

Eksploatacja i utrzymanie dróg  

e-mail:  drogi@swilcza.com.pl 

4

159

Krzysztof Czech

Ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka wodna

5

148

Jadwiga Jucha

 

Anna Niemier

Kierownik referatu Gospodarki Mieniem i Planowanie Przestrzennego

Planowanie przestrzenne

6

133

Teresa Draus

Jolanta Hawer

Inwestycje gminne

Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej    e-mail:  eurocentrum@swilcza.com.pl

7

139

134

Helena Nowak

Tomasz Michalski

Kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Inwestycje gminne

8

137

Anna Choma - Kramarz

Ewa Dziedzic

Geodezja i mienie komunalne

Zamówienia publiczne

9

138

Kazimiera Świstara

Elżbieta Łagowska

Planowanie przestrzenne oraz warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu

 

Piętro I

 

Pokój

Telefon wewnętrzny

Imię i nazwisko

Referat / stanowisko

10

142

Krystyna Łoboda

Główny Księgowy GOPS

15

147

Stanisław Nowak

Marek Stańczyk

Ewidencja ludności, sport, straże pożarne, dowody osobiste, sprawy wojskowe

16

140

Janina Marcinek

Kierownik USC, Ewidencja działalności gospodarczej

16

149

Kazimierz Ozimek

Stanisław Pisula

Radcy prawni

17

163

Halina Batóg

Bożena Pięta

Kadry, Biuro Rady Gminy

Gospodarka komunalna:

  - wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych

  - dodatki mieszkaniowe

  - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

18

141

Maria Jarosz

Aneta Ruszel

Oświata, biblioteki

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

     17 85-60-338

e-mail: gops.swilcza@intertele.pl

11

143

Józefa Ożóg

Dorota Palak

Anna Wesołowska

Anna Cieśla

Marzena Adach

Bzianka, Mrowla

Dąbrowa, Błędowa Zgł., Woliczka

Świlcza

Trzciana

Świlcza – Kamyszyn, Rudna Wielka

12

144

Teofila Wilk
Aneta Zakrzewska

Anna Janusz

Wanda Nowak

Obsługa świadczeń
Obsługa świadczeń

Bratkowice 402 – 739, 787 – 824

Bratkowice  1 – 401, 740 – 786

13

146

Grzegorz Nowak

Bernadeta Bąk

Obsługa świadczeń rodzinnych

14

145

Benedykta Piątek

Dyrektor GOPS Świlcza

Środowiskowy Dom Samopomocy – Woliczka

Kierownik Małgorzata Świderska  

tel. 17 85-60-994

http://www.sds-woliczka.pl

e-mail: sds-woliczka@02.pl

 

Piętro II

 

Pokój

Telefon wewnętrzny

Imię i nazwisko

Referat / stanowisko

19

152

Stanisława Ruszel

Skarbnik Gminy

20

154

 

Bogusława Mazur

Alicja Miłek

Halina Nowak

Podatki:

   Świlcza, Błędowa Zgłobieńska

   Bratkowice 

   Podatki od osób prawnych, księgowość podatkowa

21

156

Maria Kawa

Janina Kubicz

Alicja Wilk

Z-ca Skarbnika Gminy

Księgowość

21

155

Natalia Gawron

Kasa

22

131

Zofia Nowak

Sekretariat

22

153

Wojciech Wdowik

Wójt

22

150

Józef Wilga

Sekretarz Gminy

23

158

 

Bożena Hul
Agata Michalik

Podatki:

   Trzciana, Dąbrowa, Bzianka
   Mrowla, Rudna Wielka, Woliczka 

24

160

Lesław Antosz

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, BHP, administracja

25

151

Wiesław Machowski

Zastępca Wójta

 

Budynek - Euroregionalne Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej

 

Piętro I

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Tel.:  17 85-60-332

Fax.: 17 86-70-111

17 86-70 +  nr telefonu wewnętrznego

17 85-60-868 telefon dyżurny czynny 24h – oczyszczalnia ścieków w Świlczy

e-mail: zwik.swilcza@intertele.pl

Pokój

Telefon wewnętrzny

Imię i nazwisko

Stanowisko

11

120

Marta Wątroba

Główna Księgowa

12

112

Liliana Wąsik – Sobusiak

Maria Worosz

Księgowość

Kadry

14

114

Tadeusz Pachorek

Dyrektor

15

115

Mirosław Draus

Bożena Feret

Obsługa

Kasa

17

111

Bogdan Wójcik

Zastępca Dyrektora

Gminne Centrum Pracy

Dorota Grochmal                        

17 86-70-117, pokój nr 16

e-mail: swilcza@pup.rzeszow.pl

http://www.pup.rzeszow.pl/

Sołtys Sołectwa Świlcza

17 86-70-118, pokój nr 18

 

Piętro II

 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Świlczy

Anna Bar

17 86-70-121, pokój nr 21

723 - 977 - 467

e-mail: bar.odr@op.pl

http://www.podrb.pl/

26

126

Janusz Boczkaj

Marta Janowska

Agata Janowska

Agata Depa

Kierowca

Osoby sprzątające

 

 

28

128

Krzysztof Sadecki

Marek Krajewski

Komendant Straży Gminnej

Strażnik Straży Gminnej

728-515-501

728-515-505

Podkarpcka Izba Rolnictwa Ekologicznego

z siedzibą w Świlczy

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej w Świlczy – EKODAR

Dyrektor – Agnieszka Wolska – Bocheńska          

17 86-70-123, pokój nr 23

e-mail: pire@swilcza.com.pl

http://www.pire.swilcza.com.pl/

Księgowość LZS

Księgowa - Ewa Skorupska          

17 86-70-119, pokój nr 25

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA

Kinga Jarosz – specjalista ds. doradztwa i szkoleń      

17 86-70-119, 781-827-019 pokój nr 25

e-mail: trygon@boguchwala.pl  

http://www.lgd-trygon.pl

Gminne Centrum Kultury w Trzcianie

Dyrektor Adam Majka     tel. (17) 85-14-438

                                                     510-284-230

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianie

Dyrektor Dorota Madej   tel. (17) 85-14-580