11-04-2021r.
godzina 23:51
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 24 stycznia 2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342500 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.36.2017 :: SIWZRGI.271.36.2017: Usługi - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza
 

Do pobrania:
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.36.2017/RGI.271.36.2017_specyfikacje.7z

___________________________________________________________

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

 

Załącznik Nr 1 -       Projekt umowy.

Załącznik Nr 2 –       Wzór Formularza Ofertowego.

Załącznik Nr 3 -       Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)
w formacie .pdf (poglądowo).

Załącznik Nr 3a -      JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie eESPD,

Załącznik Nr 4 –       Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert),

Załącznik Nr 5 –       Wzór wykazu usług – składany na wezwanie zamawiającego
w trybie art. 26 ust. 1 ustawy
.

Załącznik Nr 6 –       Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy.

Załącznik Nr 7 -       Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków

Załącznik nr 8 -        Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii

Załącznik nr 9 -        Uchwała Nr L/355/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2017 r., w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza

Załącznik nr 10 -      Uchwała Nr  LI /385 /2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza

Załącznik nr 11 -      Uchwała  Nr L /356 /2017 Rady Gminy Świlcza z dnia  8 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Załącznik nr 12 -      Sieć dróg publicznych w Gminie Świlcza,

Załącznik nr 13 -      Wykaz sołectw wraz z liczbą nieruchomości zamieszkałych objętych odbiorem odpadów komunalnych

Załącznik nr 14 -      Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Świlcza.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-19 13:53:41


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech