11-04-2021r.
godzina 03:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342483 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.35.2017 :: SIWZRGI.271.35.2017: Roboty budowlane - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
 

Do pobrania:
 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.35.2017/RGI.271.35.2017_specyfikacje.7z

___________________________________________________________

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1.    W zakresie przebudowy dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1335 R w miejscowości Bratkowice:

1)    projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w  Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,

2)    projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w  Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,

3)    projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w  Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego,

4)    projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1335 R w  Bratkowicach na dz. nr 1973 polegającej na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,

5)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w  Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatą,

6)    przedmiar robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335 R w  Bratkowicach na dz. nr 1973 polegająca na budowie peronu przystankowego wraz z wiatami;

 

2.    W zakresie przebudowy sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana (dwie zatoki) oraz w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (cztery zatoki):

1)    projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obręb 0009 Trzciana,

2)    projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Trzciana na działce nr 2582/1 obr. 0009 Trzciana polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,

3)    projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,

4)    projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,

5)    projekt budowany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,

6)    projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 625/1 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,

7)    projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na dz. nr ewid. 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,

8)    projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1388 R w miejscowości Błędowa Zgłobieńska na działce nr 1109 obr. 0001 Błędowa Zgłobieńska,

9)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R,

10) przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Trzcianie na dz. nr 2582/1 obr. 0009, budowa czterech peronów przystankowych wraz z wiatami w Błędowej Zgłobieńskiej na dz. nr 625/1, 1109 obr. 0001 w ciągu drogi powiatowej nr 1388R;

 

3.    W zakresie przebudowy sześciu zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1336 R w miejscowości Dąbrowa:

1)    projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,

2)    projekt stałej organizacji ruchu budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,

3)    projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1, obręb 0004 Dąbrowa,

4)    projekt stałej organizacji ruchu budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1700/1 obręb 0004 Dąbrowa,

5)    projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa,

6)    projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie peronu przystankowego,

7)    projekt budowlany budowy dwóch wiat przystankowych i peronowych w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działkach nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa,

8)    projekt stałej organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1336 R w Dąbrowie na działce nr 1699, 1300/4, obręb 0004 Dąbrowa polegającej na budowie dwóch peronów przystankowych,

9)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej 1336 R,

10) przedmiar robót pn.: Budowa sześciu peronów przystankowych wraz z wiatami w Dąbrowie na dz. nr 1700/1, 1699, 1300/4 obr. 0004 w ciągu drogi powiatowej 1336 R.

 

4.    W zakresie przebudowy trzech zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1389 R w miejscowości Świlcza (dwie zatoki) oraz w miejscowości Woliczka (jedna zatoka):

1)    projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza,

2)    projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Świlczy polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza;

3)    projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 2978 obręb 0008 Świlcza,

4)    projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 2978, obręb 0008 Świlcza;

5)    projekt budowlany budowy wiaty przystankowej i peronowej w ciągu drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka,

6)    projekt organizacji ruchu przebudowy drogi powiatowej nr 1389 R w Woliczce polegającej na budowie peronu przystankowego na działce nr 167/5 obręb 0010 Woliczka;

7)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”;

8)    przedmiar robót pn.: Budowa dwóch peronów przystankowych wraz z wiatami w Woliczce na dz. nr 2978 obr. 0008, 167/5 obr.0010, budowa peronu przystankowego wraz z wiatą w Świlczy na dz. nr 2978 obr. 0008 w ciągu drogi powiatowej nr 1389R”; 

Dodatkowy dokument:

1)    niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-15 15:17:06


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech