23-01-2019r.
godzina 13:47
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Urząd Gminy Świlcza
Straż Gminna
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Oświata
Zespoły Szkół
Szkoły Podstawowe
Przedszkola
Jednostki pomocnicze
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326634 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zespoły Szkół     Szkoły Podstawowe     Przedszkola    

Jednostki :: Jednostki organizacyjne :: Oświata 

Oświata na terenie Gminy Świlcza

Gmina Świlcza posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek oświaty i wychowania. Baza szkolnictwa jest trafnie zlokalizowana i dostosowana do sieci osadniczej. W związku z reformą oświaty od 1 września 2017 r. w Gminie Świlcza zespoły szkół, w skład których wchodziły szkoły podstawowe i gimnazja stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, natomiast wszystkie sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Zespół Szkół w Dąbrowie, w skład którego wchodzi ośmioletnia szkoła podstawowa i przedszkole pozostał nadal zespołem szkół.

Rada Gminy Świlcza podjęła w związku z tym stosowną uchwałę Nr XXXIX/251/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą prawo oświatowe.

1 września 2017 r. na terenie gminy znajdują się 4 przedszkola, 7 szkół podstawowych ośmioklasowych (w tym 4 z klasami gimnazjalnymi).

Sieć szkół i przedszkoli oraz innych placówek przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach,
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach z oddziałem przedszkolnym,
Zespół Szkół w Dąbrowie (Szkoła Podstawowa i Przedszkole),
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli z oddziałami przedszkolnymi,
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej z oddziałami przedszkolnymi,
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy,
Szkoła Podstawowa w Trzcianie z oddziałami przedszkolnymi,

Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Bratkowicach,
Przedszkole Publiczne w Świlczy,
Przedszkole Publiczne w Trzcianie,
Żłobek Gminny w Trzcianie

 
Ponadto na terenie gminy prowadzone są placówki prowadzone przez inne podmioty niż Gmina Świlcza. Są to:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole w Błędowej Zgłobieńskiej (w budynku byłej szkoły podstawowej),
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzcianie,
Zespół Szkół Techniczno- Weterynaryjnych,
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mrowli.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech