11-04-2021r.
godzina 04:25
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342485 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.26.2017 :: Wyjaśnienie treści siwz nr 1RGI.271.26.2017: Dostawa wraz z montażem terenowych urządzeń sportowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli oraz Zespołu Szkół w Trzcianie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego (...)
 
 

1. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGI.271.26.2017/RGI.271.26.2017_wyj_01.pdf

________________________________________

 

sprawa RGI.271.26.2017                                                            Świlcza, dn. 16.11.2017 r.

 

 

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, nazwa zadania:

Dostawa wraz z montażem terenowych urządzeń sportowych do Szkoły Podstawowej nr 2  w Bratkowicach, Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej w Mrowli oraz Zespołu Szkół w Trzcianie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa  stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkół w Bratkowicach oraz Zespole Szkół w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614977-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: do 22 listopada 2017 r. do godz. 10.00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 15.11.2017 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń o konstrukcji metalowej zamiast urządzeń o konstrukcji drewnianej”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzeń o konstrukcji metalowej zamiast urządzeń o konstrukcji drewnianej.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-16 17:59:25


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech