11-04-2021r.
godzina 03:34
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Modyfikacja treści siwz nr 1
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342483 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.6.2017 :: SIWZRGI.271.6.2017: Usługi - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Świlcza wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 
Do pobrania:
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 

Załączniki do SIWZ

1.     Załącznik Nr 1 - Wzór oferty

2.     Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.     Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

4.     Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5.     Załącznik Nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1

6.     Załącznik Nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2       

7.     Załącznik Nr 7 - Wzór umowy Część 1

8.     Załącznik Nr 8 - Wzór umowy Część 2        

9.     Załącznik A, A1, A2 - Szczegółowy opis jednostek i danych

10.  Załącznik B - Wykaz klauzul

11.  Załącznik C - Informacje dodatkowe - informacje o szkodach

12.   Załącznik D - Wykaz polisInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-22 19:29:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech