28-02-2020r.
godzina 10:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334637 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGP.7013.6.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGP.7013.6.2017: Roboty budowlane - Oświetlenie uliczne drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie - II etap (w zakresie: lampy L4 – L11)
 
Do pobrania:
 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGP.7013.6.2017/RGP.7013.6.2017_inf_int.pdf

__________________________________________________ 

sprawa RGP.7013.6.2017                                        Świlcza, dn. 16.02.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na roboty budowlane, nazwa zadania:

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie - II etap (w zakresie: lampy L4 – L11)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 08 lutego 2017 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 10:30.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SATEL” Bogusław Salisz

adres: 39-120 Sędziszów Młp., Krzywa 164

z ceną ryczałtową brutto 35 495,91 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 6 ofert.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

TRANS – ALLEN Piotr Kozioł

adres: 38-200 Jasło, ul. Floriańska 58

52 198,49 zł

2

ELRES Sp. z o.o.

adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 4

39 485,00 zł

3

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne Rafał Mulawa

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Wetlińska 3A

36 654,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SATEL” Bogusław Salisz

adres: 39-120 Sędziszów Młp., Krzywa 164

35 495,91 zł

5

Zakład Usług Elektrycznych i Ogólnobudowlanych Lesław Kielar

adres: 36-071 Trzciana, Dąbrowa 76

58 840,68 zł

6

ANTARES Adam Antonik Spółka Jawna

adres: 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 22

36 690,00 zł

Oferta nr 4 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższa ceną ryczałtową brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z najkorzystniejszej oferty nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 12:37:49


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech