28-02-2020r.
godzina 10:09
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 334637 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: RGP.7013.6.2017 :: SIWZRGP.7013.6.2017: Roboty budowlane - Oświetlenie uliczne drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie - II etap (w zakresie: lampy L4 – L11)
 
Do pobrania:
 

1. Specyfikacje

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/RGP.7013.6.2017/Specyfikacje.zip

---------------------------------------------------------------------

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1)         pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego drogi Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie w zakresie od słupa nr 14/1/A do Trzciany nr domu 571, słup 10/3/A – na działkach o nr ewid. 2632/1, 2633/1, 2634/2 położonych w miejscowości Trzciana oraz na działkach nr ewid. 396/3, 397/1, 398, 402, 403/2, 403/1, 404, 405, 406, 458, 410, 414, 607, 562, 569, 571, 575/1, 577, 427/1, 580, 585, 584, 591, 592, 595, 603, 602, 601, 605, 609/1, 425, 608, 615, 614, 619, 620, 596, 597, 606, 609/2, 610, 617  – decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 115/4/2010 z dnia 28.09.2010 r., znak AB.7351/4/138/10,

2)         projekt budowlany oświetlenia ulicznego drogi Błędowa Zgłobieńska - Zapłocie,

3)         warunki przyłączenia nr RE1-2294/2015 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV + załącznik do warunków przyłączeniowych numer RE 1 – 2294/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku, projektowanego oświetlenia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie, Gmina Świlcza,

4)         specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn.: Oświetlenie uliczne drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie - II etap,

5)         szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót pn.: Oświetlenie uliczne drogi gminnej w miejscowości Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie - II etap,

6)         przedmiar robót pn.: Budowa oświetlenia ulicznego drogi Błędowa Zgłobieńska – Zapłocie Etap II,

7)         specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-08 15:12:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech