16-07-2020r.
godzina 17:06
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
2016
RGP.271.23.2016
RGP.271.22.2016
GOPS.261.12.2016
RGP.271.21.2016
RGP.271.20.2016
RGP.271.19.2016
RGP.271.18.2016
RGP.271.17.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienie treści siwz nr 1
Wyjaśnienie treści siwz nr 2
Wyjaśnienie treści siwz nr 3
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGP.271.16.2016
RGP.271.15.2016
RGP.271.14.2016
RGP.271.13.2016
RGP.271.12.2016
RGP.271.11.2016
RGP.271.10.2016
RGP.271.9.2016
RGP.271.8.2016
RGP.271.7.2016
RGP.271.6.2016
RGP.271.5.2016
RGP.271.4.2016
RGP.271.3.2016
RGP.271.2.2016
RGP.271.1.2016
GOPS.261.1.2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337451 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2016 :: RGP.271.17.2016 :: Wyjaśnienie treści siwz nr 1RGP.271.17.2016: Roboty budowlane - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownią ścieków - ZAKRES I
 
________________________________________________________________________

sprawa RGP.271.17.2016                                             Świlcza, dn. 17.08.2016 r.

 

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie, w rejonie drogi na Dyndy,
z przepompownią ścieków - ZAKRES I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 11 sierpnia 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 300811 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania  ofert: do 26 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W dniu 16 sierpnia 2016 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 1:

W  związku z przygotowywaniem oferty do w/w przetargu, zwracamy się z prośbą
o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem robót. 

W przedmiarze robót w pozycji 1.2.2. Kanały z rur PVC (...) podana jest długość rurociągu fi 200- 132 m natomiast z opisu technicznego wynika, że długość rurociągu wynosi 426,2 m. 

Odpowiedź:

-   ilość 132,0 m jest długością przewidzianą do wykonania w ramach I zakresu – odcinki, które są przewidziane do wykonania opisano w pkt. 1.1.1 przedmiaru robót,

-   ilość 426,2 jest całkowitą długością opracowanego projektu;

Treść pytania nr 2:

Również w pozycji 1.2.12- przewiert horyzontalny (...)- podana jest długość przewiertu 51,8 m natomiast na profilu długość przewiertu wynosi 26,4 m. 

Odpowiedź:

Zakres I obejmuje również wykonanie przewiertu dla przyszłego wodociągu.Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-17 14:14:45


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech