03-10-2023r.
godzina 18:45
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350880 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RGM.271.21.2015 :: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGM.271.21.2015: Usługi - Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2016
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

sprawa RGM.271.21.2015                                        Świlcza, dn. 12.01.2016 r.

pismo:  6/R-RRG-ED/2016

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego poza ustawą w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługi, nazwa zadania:

Opracowywanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną na terenie Gminy Świlcza w roku 2016

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 09 grudnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 10:15.

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

USŁUGI URBANISTYCZNE PAULINA GADAJ

adres: 23-400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 17

z ceną  brutto 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 4 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

1

USŁUGI URBANISTYCZNE PAULINA GADAJ

adres: 23-400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 17

36 000,00 zł

2

STOWARZYSZENIE EUROPEJSKI MOST

adres: 94-024 Łódź, ul. Wygodna 20

47 232,00 zł

3

Biuro Koordynacji Przestrzeni          

ARCHITEKT Bożena KONIECZNY

adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Wyszyńskiego 13/2

44 280,00 zł

4

mgr inż. arch. Katarzyna Domka

adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bpa Pelczara 6

44 000,00 zł

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą. Jest to oferta z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert. Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2016-01-12 12:52:09


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech