03-03-2021r.
godzina 14:57
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
VII KADENCJA
2017
2016
2015
SESJA NR XVI
SESJA NR XV
SESJA NR XIV
SESJA NR XIII
SESJA NR XII
SESJA NR XI
SESJA NR X
SESJA NR IX
SESJA NR VII
SESJA NR VI
SESJA NR V
SESJA NR IV
2014
VI KADENCJA
V KADENCJA
IV KADENCJA
Zarządzenia Wójta Gminy
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 341784 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały Rady Gminy :: VII KADENCJA :: 2015 :: SESJA NR XIV 

Uchwały Rady Gminy VII Kadencja - Sesja XIV – 30 listopada 2015 r.

    

 

Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej.

 

            

 

Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świlcza dla publicznych przedszkoli, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Świlcza.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Świlcza dla niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2006 w miejscowościach Świlcza i Trzciana.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Sędziszów Małopolski.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji, informacji i formularzy obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 rok.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza.

 

    

 

Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015.

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech