09-12-2023r.
godzina 21:56
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
Rozeznanie cenowe
Specyfikacje
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 351394 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7013.1.2015 :: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejRRG.7013.1.2015: Usługi - Przyłączenie do oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice Strategiczna – 5 lamp LED
 
Do pobrania:
 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

sprawa RRG.7013.1.2015                                                Świlcza, dn. 04.09.2015 r.

pismo: 146/R-RRG-HN/2015

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy rozeznania cenowego (wartość poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8)  na usługę, nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – strategiczna – 5 lamp LED”

 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 27 sierpnia 2015 roku w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 03 września 2015 roku o godz. 12:00

Gmina Świlcza zawiadamia, że wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:

 

Energosieci Podkarpackie Sp. z o.o.

adres: Rogoźnica 97, 36-060 Głogów Młp.

z ceną brutto 27 183,00 zł (sł. dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru

W terminie składania ofert złożono łącznie 2 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SATEL”

Bogusław Salisz

Krzywa 164, 39-120 Sędziszów Młp.

28 896,93 zł

2.

Energosieci Podkarpackie Sp. z o.o.

Rogoźnica 97, 36-060 Głogów Młp.

27 183,00 zł

 

Oferta nr 2 jest ofertą z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.  Kryterium wyboru ofert była cena 100%. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Helena Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-09-04 12:47:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech