03-10-2023r.
godzina 18:34
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
Rozeznanie cenowe
Specyfikacje
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350879 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7013.1.2015 :: Rozeznanie cenoweRRG.7013.1.2015: Usługi - Przyłączenie do oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice Strategiczna – 5 lamp LED
 
Do pobrania:
 
1. Rozeznanie cenowe
 

Znak sprawy RRG.7013.1.2015

 

ROZEZNANIE CENOWE

Zamawiający Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

„Przyłączenie do oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice Strategiczna – 5 lamp LED”

 

Termin realizacji zamówienia: 20.10.2015 r

 

Przedmiot zamówienia:

Przyłączenie do oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice Strategiczna  - 5 lamp LED : L1- L5, dz. nr ewid. 3908, 3861/2, 3903.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: określa Projekty budowlane – wykonawcze „Przyłączenie oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – Strategiczna”, przedmiary robót i Szczegółowe specyfikacja wykonania i odbioru robót, wymagania stawiane lampom LED.

 

Kryterium oceny ofert:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %

 

Oferty należy składać: w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat w terminie do dnia 03.09.2015 r. do godz. 12:00. Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

Oferta musi być umieszczone w zamkniętej kopercie. Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:            

Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RRG.7013.1.2015

 

Budowa oświetlenia ulicznego drogi Bratkowice – Strategiczna.

 

Nie otwierać przed dniem 03 września 2015 r. do godz. 12.15

 Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Tomasz Michalski.

tel: 17-86-70-134, 17-86-70-134, email: a.nowak@swilcza.com.pl Informację wytworzył(a): Helena Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-08-27 11:57:47


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech