09-06-2023r.
godzina 00:10
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
2016 (<)
2015 (<)
OA.2601.1.2015
RGM.271.21.2015
K.2430.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.10.2015
RGP.7011.1.2015
RRG.7013.10.2015
RRG.7013.11.2015
RRG.7013.1.2015
RRG.7011.14.2015
RRG.7011.12.2015
RRG.7021.5.2015
RRG.7013.8.2015
SO.4462.1.2015
RRG.2600.1.2015
RRG.042.9.2015
RRG.7011.9.2015.4
RRG.7011.9.2015.3
Rozeznanie cenowe
RRG.7011.8.2014.2
RRG.7011.9.2015
RRG.7011.9.2015.2
RRG.061.1.2015
RGM.6721.1.2014
RRG.7011.8.2014
RRG.042.8.2015
RRG.7013.6.2015
RRG.042.8.2014
RRG.7011.7.2015
RG.7013.5.2015
RG.7013.4.2015
RRG.7011.6.2015
RGM.6232.01.2015
RRG.7226.1.2015
RRG.7021.4.2015
SO.5315.25.2015
RRG.7011.4.2015
RRG.042.17.2011
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 350182 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2015 (<) :: RRG.7011.9.2015.3 :: Rozeznanie cenoweRRG.7011.9.2015/3: Dostawa drewna na ławki
 
Do pobrania:
 
1. Rozeznanie cenowe
 

Znak sprawy RRG.7011.9.2015/3                                        Świlcza 2015-06-23

 

ROZEZNANIE CENOWE

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Dostawa drewna na ławki”.

 

Termin realizacji zamówienia: 02.07.2015 r.

 

Przedmiotem zamówienia: jest dostawa drewna na ławki i stoliki do Bratkowic (działka nr. ew. 1118/35) oraz na ławki na stadion w Mrowli (działka nr. ew. 1621).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Deski heblowana z fazowanymi krawędziami z jednej strony, wykonane z drewna gatunku I, najodporniejszego na uszkodzenia np. sosna albo alternatywne;

2. Deski o grubości 50 mm;

3. Drewno impregnowane (trwałość impregnacji 2 lata) – odporne na warunki atmosferyczne do użytku zewnętrznego.

 

4. Wymiary do Bratkowic:

 

Ławki – 12 sztuk:

- szerokość: 40 cm (2 x 20 cm)

- długość: 220 cm;

Stoliki – 6 sztuk:

- szerokość: 68 cm (4 x 17 cm)

- długość: 210 cm;

Ławeczki – 2 sztuki:

- szerokość: 30 cm (2 x 15 cm)

- długość: 200 cm.

5. Wymiary do Mrowli:

(szerokość x długość)

- 12 cm x 330 cm x 2 szt.

- 12 cm x 190 cm x 2 szt.

- 12 cm x 410 cm x 2 szt.

- 12 cm x 310 cm x 2 szt.

- 12 cm x 410 cm x 2 szt.

- 12 cm x 390 cm x 2 szt.

- 12 cm x 340 cm x 2 szt.

- 12 cm x 360 cm x 2 szt.

- 12 cm x 330 cm x 2 szt.

- 12 cm x 350 cm x 2 szt.

- 15 cm x 180 cm  x 2 szt.

- 15 cm x 330 cm x 2 szt.

- 15 cm x 330 cm x 2 szt.

- 15 cm x 330 cm x 2 szt.

- 15 cm x 330 cm x 2 szt.

 

6. Deski – 0,06 m3 (wysokość: 10 cm; grubość: 2,5 cm; długość: 3 x 5,20 m oraz 5 x 3,20 m).

7. deski należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

Wymagania stawiane wobec wykonawców składających oferty:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

Kryterium oceny ofert:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %

 

Oferty należy składać do dnia 26.06.2015 r. w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub poczta elektroniczną na adres: a.nowak@swilcza.com.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta musi zawierać dopisek:              

Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RRG.7011.9.2015/3

 

Dostawa drewna na ławki.

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Agnieszka Nowak.

tel: 17-86-70-133, email: a.nowak@swilcz.com.pl 

 

Pozostałe informacje:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.Informację wytworzył(a): Agnieszka Nowak
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2015-06-25 13:32:49


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech