25-05-2017r.
godzina 18:02
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Oświadczenia majątkowe
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 293889 raz(y)


[Panel administracyjny]

Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne

                     

 

 

1. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza...

 

2. Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2016-2025
...

 

Obwieszczenie nr 47.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.04.2017r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie określenia zasad powoływania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza

Pobierz:

1. Formularz konsultacyjny...

2. Projekt Uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie określenia zasad powoływania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świlcza...

 

                   

 

Obwieszczenie nr 46.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.04.2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza

Pobierz:

1. Formularz konsultacyjny...

2. Projekt Uchwały Rady Gminy Świlcza sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza...

3. Załącznik nr 1. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Świlcza...

4. Załącznik nr 2. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Błędowa Zgłobieńska...

5. Załącznik nr 3. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Mrowla...

 

   

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Świlcza na lata 2016-2025

Gmina Świlcza przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego i wielostronnego rozwoju miasta poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia w mieście, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.

Prosimy o przesyłanie pomysłów na maila: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl

Pobierz Fiszkę Projektową...

 

 

 

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i wysłanie go na adres poczty elektronicznej:konsultacje.rof@deltapartner.org.pl w dniach 26 września 2016 r. do 17 października 2016 r.

 

Załączniki:

  1. Tekst projektu Strategii ZIT ROF,
  2. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
  3. Formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.

 

                   

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2016-2025
 

Gmina Świlcza przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR), który jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie harmonijnego
i wielostronnego rozwoju gminy poprzez adaptacje starych zasobów do nowych potrzeb, co zapewni poprawę warunków życia, ochronę i zachowanie tych zasobów, integrację form historycznych i współczesnych oraz wyrównanie standardów nowych i starych zasobów.

Aby prawidłowo wykonać Gminny Program Rewitalizacji chcemy poznać Państwa zdanie na temat działań rewitalizacyjnych na terenie gminy.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne które odbędą się 25 lipca, godz.16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Świlczy. Na spotkaniu zostanie rozwinięte pojęcie rewitalizacji, oraz będzie można podzielić się opiniami oraz sugestiami na temat planowanych działań.

Kto będzie odpowiedzialny za wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza?

Na podstawie zawartej umowy wykonawcą Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świlcza jest firma FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków - niezależna firma konsultingowa świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska, doradztwa, monitoringu, outsourcingu oraz planowania przestrzennego. Spółka wykonuje kompleksowe opracowania i raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacje przyrodnicze oraz monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne. Udziela porad prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Skutecznie realizuje i konsultuje projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.greenfuture-projekt.pl

 

                                                

 

Wójt Gminy Świlcza działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) z dnia 9 października 2015 r. podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. w formie:

1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza

2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl,

b. drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, skr. 62, 30 – 394 Kraków

c. bezpośrednio do Urzędu Gminy Świlcza

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 15 lipca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://www.swilcza.i-gmina.pl/ , na stronie internetowej Urzędu Gminy Świlcza pod adresem http://www.swilcza.com.pl/  - pobierz formularz konsultacyjny

 

          

 

Wójt Gminy Świlcza działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) z dnia 9 października 2015 r. podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 lipca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. w formie: 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza 2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć: a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl, b. drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, skr. 62, 30 – 394 Kraków c. bezpośrednio do Urzędu Gminy Świlcza Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 15 lipca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://www.swilcza.i-gmina.pl/ , na stronie internetowej Urzędu Gminy Świlcza pod adresem http://www.swilcza.com.pl/

 

    

 

Konsultacje społeczne w sprawie remontu i modernizacji pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie - Filia w Świlczy - pobierz

 

 

 

Szanowni Państwo mieszkańcy obszaru działania LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” serdecznie zapraszamy wszystkich w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych liderów, stowarzyszenia, gupy nieformalne,  kobiety, osoby fizyczne, nieaktywnych zawodowo i przedsiębiorców do zgłaszania indywidualnych uwag odnośnie wypracowanego projektu Lokalnej Startegii Rozwoju Kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020r.

Opinie i komentarze prosimy składać na dostępnym  formularzu zgłaszania uwag do LSR na lata 2014-2020 w terminie do dnia 17 grudnia 2015.

Podpisany formularz zgłaszania uwag prosimy zeskanować i przesyłać na adres: trygon@lgd-trygon.pl lub składać osobiście w biurze LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja” ( pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała).

    - projekt LSR - pobierz

    - procedura wyboru i oceny operacji - pobierz

    - regulamin konkursów grantowych - pobierz

    - formularz zgłaszania uwag - pobierz

 

 

                                  

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją dokumentu strategicznego, Wójt Gminy Świlcza serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2020.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych i wypracowanych propozycji i rozwiązań zawartych w dokumencie.
 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie:
od 29 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

Opinie, uwagi można składać poprzez:     

  • uzupełnienie formularza zgłaszania opinii i przesłanie go na adres:            konsultacjeswilcza@isoconsulting.pl
  • uzupełnienie formularza zgłaszania opinii i dostarczenie go na adres:
    Urząd Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168
    z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Świlcza”

Formularz dostępny jest również w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Świlczy (pokój 20).

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach tak istotnego dla rozwoju naszej Gminy dokumentu.

__________________________________________

Do poprania:

Ogłoszenie o konsultacjach

Strategia Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 - 2020 - projekt – wersja do konsultacji społecznych

Wniosek  o dokonanie poprawki w Strategii Rozwoju Gminy Świlcza na lata 2015 – 2020

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

 

                               

 

 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Od 22 września na stronie dostępna jest  analiza SWOT, która została wypracowana na spotkaniach konsultacyjnych przez mieszkańców gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza.

W  związku z tym  serdecznie  zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych liderów i przedsiębiorców do zgłaszania indywidualnych uwag odnośnie wypracowanej analizy SWOT.

Szanowni Państwo, jeżeli macie pomysł na zmianę w regionie, chcecie mieć wpływ na przemianą swojej Gminy prosimy o wyrażenie opinii w formularzu zgłaszania uwag do analizy SWOT.
Prosimy o rzetelne podejście do zadania ponieważ w wnioski z wypracowanej  analizy SWOT zostaną uwzględnione i zapisane w LSR.

Opinie i komentarze prosimy składać na dostępnym  formularzu uwag do dnia 2 października 2015.
Podpisany formularz uwag prosimy zeskanować i przesyłać na adres:
trygon@lgd-trygon.pl lub  składać osobiście w biurze LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja” (pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała).

 

Do poprania:

            Analiza SWOT

            Formularz zgłaszania uwag

 

 

                              

%0
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech