20-01-2022r.
godzina 18:55
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2014
Zarządzenia 2013
Archiwum
Obwieszczenia
Postanowienia
Protokoły z kontroli urzędu
Decyzje
Uchwały RIO
Ogłoszenia
Obwieszczenia z zewnątrz
Ogłoszenia z zewnątrz
Zawiadomienia z zewnątrz
Decyzje z zewnątrz
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 346172 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Zarządzenia Wójta Gminy :: Archiwum 

Zarządzenia – archiwum

 

 

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Świlcza

 

Wieloletnia Prognoza Inwestycyjna

18.05.2012r.

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28-03-2012 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

30.02.2012 r.

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28-03-2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wspólnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Świlcza, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedziba w Trzcianie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce.

30.02.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rudna Wielka w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza, składu osobowego Komisji ds. przeprowadzenia tych konsultacji oraz wzoru protokołu z przeprowadzonych konsultacji.

22.02.2012 r.

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świlcza tj. na stanowisko ds. ewidencji ludności i powołania Komisji przeprowadzającej nabór oraz zasad jej działania.

14.02.2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świlcza tj. na stanowisko Sekretarza Gminy i powołania Komisji przeprowadzającej nabór oraz zasad jej działania.

13.02.2012 r.

Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2010 terenu położonego w miejscowości Świlcza.

21.10.2011 r.

Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz członków rad sołeckich w Gminie Świlcza.

09.02.2011 r.

Zarządzenie Nr 116/2010 Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia pracownikom Urzędu Gminy Świlcza dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę, 25 grudnia 2010 r.

20.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Świlcza.

25.05.2010 r.

Zarządzenie Nr 63/2008 Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownikom Urzędu Gminy Świlcza dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, 1 listopada 2008 r.

22.10.2008 r.

Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Świlcza
z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia pracownikom Urzędu Gminy Świlcza dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę, 3 maja 2008 r.

30.04.2008 r.

Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Świlcza

z dnia 12 marca  2008 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2007

30.04.2008 r.

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Świlcza
z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świlcza tj. na stanowisko urbanisty oraz regulaminu komisji przeprowadzającej nabór.

27.02.2008 r.

Zarządzenie Nr 85/2007 Wójta Gminy Świlcza
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bzianka i Rudna Wielka w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza oraz powołania Komisji  ds. przeprowadzenia tych konsultacji.

07.12.2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Świlcza
z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie terminu, czasu i miejsca zebrania mieszkańców Sołectwa Przybyszówka, na którym odbędą się konsultacje w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza, powołania  Komisji ds. przeprowadzenia tych konsultacji oraz wzoru protokołu z przeprowadzonych konsultacji.

15.03.2007 r.

Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy Świlcza
z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

04.07.2006 r.

Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Świlcza
z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w czasie pracy Urzędu Gminy Świlcza.

06.04.2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2005 Wójta Gminy Świlcza
z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Przybyszówka w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza oraz powołania Komisji  ds. przeprowadzenia tych konsultacji.

21.01.2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87/2004 Wójta Gminy Świlcza

z dnia 29 października 2004r. w sprawie terminu i miejsca głosowania w toku konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Przybyszówka w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza oraz powołania  Komisji  ds. przeprowadzenia tych konsultacji.

03.11.2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2004 Wójta Gminy Świlcza
z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
.

16.08.2004 r.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech