21-01-2019r.
godzina 15:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Władze
Prawo lokalne
Organizacja Urzędu Gminy
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Urząd Gminy Świlcza
Straż Gminna
Raporty z działalności
Harmonogramy zadań do realizacji
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
Gminne Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Oświata
Jednostki pomocnicze
Finanse
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Obsługa interesanta
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Wybory i referenda
Osiągnięcia Gminy Świlcza
Konkursy na stanowiska
Redakcja
Instrukcja korzystania z BIP
Szybkie linki
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 326600 raz(y)


[Panel administracyjny]

Raporty z działalności     Harmonogramy zadań do realizacji    

Jednostki :: Jednostki organizacyjne :: Straż Gminna 

Straż Gminna ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Czuwa nad porządkiem i kontroluje ruch drogowy określony w przepisach o ruchu drogowym. Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

Mając na uwadze najważniejszy obszar zainteresowania Straży Gminnej, którym jest przestrzeganie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również przepisów zawartych w Uchwale Rady Gminy Świlcza w sprawie utrzymania czystości i porządku Straż Gminna jednocześnie dba o estetykę gminy. W ramach zadań dokonuje kontroli na terenie Gminy Świlcza, właścicieli i zarządców nieruchomości ze szczególnym naciskiem na:

  - eliminowanie "dzikich" wysypisk,

  - przeciwdziałanie niewłaściwemu postępowaniu właścicieli zwierząt,

  - wywiązywanie się osób posiadających psy z obowiązku szczepienia 
    oraz wyposażenia nieruchomości w tabliczkę informującą "uwaga pies",

  - kontrolę posesji pod kątem sanitarno-porządkowym,

  - przyłączanie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

  - wyposażenie nieruchomości w numer porządkowy posesji,

  - dyscyplinowanie osób umieszczających plakaty i ogłoszenia w miejscach
    do tego nie przeznaczonych,

  - kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących ograniczenia sprzedaży 
    alkoholu i papierosów nieletnim,

  - kontrolę placówek handlowych oraz terenów przyległych pod kątem
    przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
    alkoholizmowi.

Kontrola odbywa się w różnych formach, najczęściej stosowaną jest kontrola przeprowadzana w obecności właściciela nieruchomości, niejednokrotnie kończąca się wystawieniem stosownego polecenia do wykonania w określonym terminie. Kolejnym krokiem w/w kontroli jest sprawdzenie wykonania polecenia, a w przypadku zaniechania przez właściciela swoich obowiązków ukaraniem go grzywną w postępowaniu mandatowym bądź też skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.

 

  

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech